Till sidans huvudinnehåll

Statistik om trafiken i Göteborg

Trafiken i Göteborg förändras ständigt. Göteborgs Stad har mätt trafikmängden på olika ställen i staden under många år och har goda underlag för statistiken. Här hittar du både trafikutvecklingen och trafiksäkerhetsstatistik.

Trafik- och resandeutveckling

Rapporten Trafik- och resandeutveckling beskriver viktiga trender som påverkar trafiken och resandet i staden. Vi redovisar hur trafikutvecklingen för alla våra olika färdsätt varit under året och hur restiderna utvecklat sig. Vi skriver också om upplevelsen av våra stadsmiljöer och vad som hänt inom området trafiksäkerhet.

Trafikmängder på olika gator

Hur många bilar kör det på min gata? Och hur har trafikmängden utvecklats? Här kan du finna siffror för trafikmängd, men också för genomsnittshastighet och annat.

Cykeltrafik på olika cykelbanor

Hur många cyklar på olika cykelbanor i Göteborg? Och hur varierar cykeltrafiken över året och dygnet? Här kan du se var cykeltrafiken mäts och hitta siffror om cykelflöden.

Resvaneundersökning

Varje dag görs nästan 1 500 000  resor i Göteborg. Trafiksystemet är komplext och omfattar många olika trafikantgrupper: fotgängare och cyklister, taxi, färdtjänst och kollektivtrafik, bilister och godstrafik.
${loading}