Till sidans huvudinnehåll

Hitta socialkontor

Vänd dig till socialkontoret i ditt stadsområde om du själv eller någon närstående behöver stöd.

På socialkontoren kan du söka stöd om du:

 • har svårt med ekonomin eller inte kan försörja dig
 • behöver hjälp med att hantera en jobbig familjesituation
 • är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
 • inte känner dig trygg på grund av till exempel våld, hot eller kontroll
 • har ett drog- eller alkoholmissbruk
 • upplever att du lider av psykisk ohälsa
 • har en funktionsnedsättning
 • vill lämna kriminalitet
 • behöver hjälp med akut bostadslöshet
 • är orolig för ett barn eller ungdom

Om du är osäker på vilket socialkontor du ska vända dig till, kolla din gatuadress: i vilken stadsdel ligger gatan?

Söker du socialsekreterare äldreomsorg eller socialsekreterare funktionsstöd?

Hitta socialsekreterare äldreomsorg
Hitta socialsekreterare funktionsstöd

Visar 1 - 11 av 11 platser

Socialkontor Angered

Hos socialtjänsten kan du söka stöd om du:har svårt med ekonomin eller inte kan försörja digbehöver hjälp med att hantera en jobbig/svår...

Huset på Tellusgatan 2 sett utifrån.

Socialkontor Bergsjön

På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.I...

En byggnad med glasfönster

Socialkontor Borstbindaregatan

I stadsområde Hisingen finns det tre socialkontor. För att få hjälp, ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du...

en tegelbyggnad och entrédörr

Socialkontor Dunfins gata

I stadsområde Hisingen finns det tre socialkontor. För att få hjälp, ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du...

Entré med ramp till ingången 21B

Socialkontor Första Långgatan

I stadsområde Centrum (tidigare Centrum, Majorna-Linné samt Örgryte-Härlanda) finns det tre socialkontor, ett på Skånegatan 9A, ett på...

En tegelbyggnad med glasfönster. Skyltar där det står Göteborgs stad och Apoteket

Socialkontor Höstvädersgatan

I stadsområde Hisingen finns det tre socialkontor. För att få hjälp, ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du...

Ingången till Förstamajgatan 2A

Socialkontor Kortedala

På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.I...

Entré socialkontor Lergöksgatan

Socialkontor Lergöksgatan

Lergöksgatan 2A - Barn och Unga.På socialkontoret på Lergöksgatan 2A kan du som är förälder eller barn samt ungdom upp till 20 år ansöka om...

Socialkontor Mäster Johansgatan

I stadsområde Centrum (tidigare Centrum, Majorna-Linné samt Örgryte-Härlanda) finns det tre socialkontor, ett på Skånegatan 9A, ett på...

Socialkontor Centrum, Skånegatan 9A.

Socialkontor Skånegatan

I stadsområde Centrum (tidigare Centrum, Majorna-Linné samt Örgryte-Härlanda) finns det tre socialkontor: ett på Skånegatan 9A, ett på...

Entre till socialkontor Topasgatan

Socialkontor Topasgatan

Topasgatan 58 - Vuxen och försörjningsstöd.På socialkontoret på Topasgatan 58 kan du söka stöd om du är över 18 år och har problem med...

${loading}