Till sidans huvudinnehåll
Huset på Tellusgatan 2 sett utifrån.
Foto: Annika Bergstrand

Socialkontor Bergsjön

På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.

I stadsområde Nordost finns tre socialkontor. Vilket du ska besöka beror på vilken hjälp eller stöd du behöver.

På socialkontoret i Bergsjön söker du stöd och rådgivning för barn, ungdomar, vuxna och barnfamiljer.

Hit kan du söka om du:
- Vill anmäla oro för ett barn 0–18 år
- Vill ansöka om stöd i föräldrarollen för att hantera ditt barn/tonåring.
- Önskar hjälp att bryta ett missbruk
- Önskar stöd att bryta med kriminalitet
- Är bosatt i Bergsjön och vill lämna in en återansökan om försörjningsstöd.

För att få hjälp:
Ring 031-365 00 00 och beskriv vad du behöver hjälp med. Då blir du hänvisad till rätt enhet.

Kvällar, nätter och helger:
Kontakta socialjouren på telefon 031-365 87 00.
Adress till socialjouren är Stora Badhusgatan 14.

Vid akuta situationer eller fara för liv: ring polisen 112
Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till SOS Alarm 112.

Besöksadress

Tellusgatan 2

Geografiskt område

Nordost

Kontaktuppgifter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Postadress

Box 47107
402 58 Göteborg

Hittar du inte vad du letar efter?

Till Hitta socialkontor

${loading}