Till sidans huvudinnehåll
Bild på spårvagn som kör genom Göteborg.

Om Göteborg

Här finns information om Göteborgs Stads ekonomi och budget. Du kan också läsa om stadens befolkning, statistik och historia.

Stadsområden och mellanområden

I samband med att stadsdelsförvaltningarna togs bort vid årsskiftet 2020/2021 och ersattes av fackförvaltningar, skapades en regional indelning i stadsområden. Stadsområdena är fyra till antalet.

Rådhuset

Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg är Göteborgs stadshus och där sitter den politiska ledningen. Rådhuset har byggts om och renoverats varsamt för att behålla sin speciella karaktär. Ombyggnaden av Rådhuset har rönt stort intresse långt utanför Göteborg.

Göteborgs historia och stadsvapen

På Gustaf Adolfs torg i centrala Göteborg står Gustav II Adolfs staty och pekar ner från sin upphöjda position. Enligt myten ska han ha sagt ”Här ska staden ligga” när han grundade dagens Göteborg, som fick sina stadsprivilegier 1621.

Relaterad information

Kommun och politik

Statistik och analys

Här hittar du statistik som beskriver Göteborgsbefolkningens sammansättning och utveckling för staden som helhet samt för delområden.

Barn som leker på en lekplats.
Göteborg växer

Göteborg växer

Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Vi står mitt i den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Här kan du hålla dig orienterad kring hur de olika projekten växer fram, ta del av aktiviteter och annan viktig information kring stadsutvecklingen i Göteborg.

${loading}