Till sidans huvudinnehåll

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att hålla sig inomhus

Senast uppdaterad: 23 februari 2024 klockan 11:38

Räddningstjänsten Storgöteborg uppmanar allmänheten i området att hålla sig inomhus på grund av den hårda blåsten. Takpannor, skyltar och andra lösa föremål kan flyga iväg och utgöra en fara.

krisinformation.se

Göteborgs Stads budget


Budgeten är ett viktigt verktyg för kommunfullmäktige för att styra verksamheterna i Göteborgs Stad. Varje förvaltning och kommunalt bolag har sedan sin egen budget att utgå från.

Budget för Göteborgs Stad

Alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige lämnar årligen sitt förslag till budget för kommande år. Budgetförslagen diskuteras sedan i kommunfullmäktige som därefter beslutar om budget för nästkommande år.

Budgeten är ett viktigt styrdokument

Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Planer, program, riktlinjer och policys som kommunfullmäktige har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten

Budgeten är ett verktyg i arbetet att göra en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Den är också ett hjälpmedel att använda som underlag för diskussioner och uppföljning av ekonomin.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2024

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2024 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 9 november 2023.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2024, S, V, MP

Yrkande angående Göteborgs Stads budget 2024, S, V, MP

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2024

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2024 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 9 november 2023.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2023

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2023 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 24 november 2022.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2023, S, V, MP

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2023

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2023 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 17 november 2022

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2022

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 11 november 2021.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2022, M, L, C, KD

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2022

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2022 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 11 november 2021

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2021

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2021 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 5 november 2020.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2021, M, L, C, KD

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2021

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2021 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 5 november 2020

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2020

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2020 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 13 november 2019.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2020, M, L, C, KD

Justering av budget för Göteborgs Stad 2020, yrkande M, L, C, KD

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2020

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2020 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 13 november 2019

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2019

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2019 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 22 november 2018.

Budget för Göteborgs Stad 2019

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2019

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2019 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 22 november 2018

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2018

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2018 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 19 juni 2017.

Budget för Göteborgs Stad 2018

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2018

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2018 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 19 juni 2017

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads ekonomi kan du kontakta stadsledningskontoret. Du kan också kontakta oss om du vill få tillgång till äldre budgetunderlag.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}