Till sidans huvudinnehåll

Om kommunens ekonomi


De kommunala verksamheterna i Göteborg finansieras till största delen genom kommunalskatten. En mindre del finansieras genom statsbidrag och viss service är avgiftsfinansierad. Kommunfullmäktige beslutar vad pengarna ska användas till.

Du kan läsa mer om Göteborgs Stads ekonomi i årsredovisningen

Kommunens intäkter 2021

(miljarder kronor och procentfördelning)

Fördelning av kommunens intäkter
Typ av intäkt 2021
procent
2021
mdkr
2020
procent 
Skatteintäkter 66 % 31,1 (66 %)
Kommunalekonomisk utjämning 10 % 4,5 (10 %)
Bidrag 6 % 3,0 (7 %)
Taxor, avgifter och ersättningar 6 % 2,7 (6 %)
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 3 % 1,4 (4 %)
Finansiella intäkter 1 % 0,4 (1 %)
Hyror och arrenden 3 % 1,5 (3 %)
Övriga intäkter 5 % 2,2 (3 %)

De totala intäkterna uppgick 2021 till 46,8 miljarder kronor (42,0 mdkr 2020).

Kommunens kostnader 2021

(miljarder kronor och procentfördelning)

Fördelning av kommunens kostnader
Typ av kostnad 2021
procent
2021
mdkr
2020
procent 
Personalkostnader 53 % 23,6 (54 %)
Entreprenad och köp av verksamhet 24 % 10,8 (24 %)
Föreningsbidrag och övriga bidrag 4 % 1,8 (4 %)
Finansiella kostnader 1 % 0,4 (1 %)
Försörjningsstöd 2 % 0,9 (3 %)
Avskrivningar 5 % 2,0 (4 %)
Lokalhyra och markhyra, fastighetsservice  3 % 1,3 (3 %)
Förbrukningsmaterial och övriga verksamhetskostnader 7 % 2,9 (6 %)
Bränsle, energi och va 1 % 0,4 (1 %)

De totala kostnaderna uppgick 2021 till 44,3 miljarder kronor (44,5 mdkr 2020).

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}