Kunnan organisaatio

Göteborgin Kaupungin organisaatio koostuu hallinnoista ja yhtiöistä. Hallintojen ja yhtiöiden johtamisesta ja seurannasta vastaa kaupunginjohtokonttori kunnanhallituksen toimeksiannon mukaisesti. Göteborgs Stadshus AB on koko yhtiökonsernin emoyhtiö.

Organisaatio ja johto

Kunnanvaltuusto (kommunfullmäktige) on Göteborgin Kaupungin ylin päättävä elin. Kunnanvaltuuston alaisena toimii kunnanhallitus (kommunstyrelsen), joka vastaa kunnanvaltuuston tekemien päätösten toteuttamisesta, seurannasta sekä arvioinnista. 

Kaupunginjohtokonttori (stadsledningskontoret) on kunnanhallituksen alainen hallinto, joka kunnanhallituksen toimesta johtaa, koordinoi ja seuraa Göteborgin Kaupungin toimialoja.

Löydät tarkempaa tietoa Göteborgin Kaupungin organisaatiosta täältä

Hallinnot

Kaupungin hallinnot (förvaltningar) vastaavat eri palveluista, kuten hoito ja hoiva, koulutus, kiinteistöt, kadut, liikenne, ympäristö ja kulttuuri.

Yhtiöt

Göteborgin Kaupunki omistaa kokonaan tai osittain lukuisia yhtiöitä. Yhtiöiden toimiala vaihtelee suuresti, aina kiinteistön välityksestä kulttuurielämyksiin. Göteborgs Stadshus AB on Göteborgin Kaupungin konserniyhtiö, joka omistaa kaikki kaupungin yhtiöt.

Läs mer om kommunens organisation på svenska