Kulttuuritapahtumia

Göteborg on kaupunki, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua kulttuurielämään. Täällä voivat kaikki - lapset, nuoret, vanhemmat ja perheet - löytää vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja kulttuuritapahtumia. Göteborgissa järjestetään myös paljon tapahtumia, jotka suuntautuvat ruotsinsuomalaisille.

Göteborg är staden som ger alla möjlighet att delta i kulturlivet. Här kan alla - barn, unga, äldre och familjer - hitta vägen till fritids- och kulturaktiviteter, upplevelser och evenemang. Det anordnas också många evenemang som riktar sig till den sverigefinska minoriteten.

Uusi kalenteri - Nytt kalendarium

Kulttuuri- ja vapaa-ajankalenteri. Göteborgin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajantapahtumat löytyvät koko kaupungin yhteisestä kalenterista. Käytä hakusanaa "finska".

Kulturevenemang och fritidsaktiviteter inom Göteborgs Stad hittar du i det gemensamma kalendariet. Använd sökordet "finska".

Lapset ja perheet - Barn och familjer

Lasten avoin esikoulu ja musiikkileikkikoulu. Ruotsin kirkon suomenkielinen toiminta Göteborgissa järjestää suomenkielistä ohjelmaa lapsille ja perheille.

Öppen förskola och musiklekskola för barn. Svenska kyrkans finska verksamhet i Göteborg anordnar finskspråkiga aktiviteter för barn och familjer.

Satutuokioita kirjastossa. Kaupungin kirjastot järjestävät lapsille suomenkielistä ohjelmaa. Ota yhteyttä paikalliseen kirjastoosi.

Sagostunder i bibliotek. Stadens bibliotek anordnar finskspråkiga programpunkter för barn. Ta kontakt med ditt lokala bibliotek.

Lasten puuhakerho. Kohtauspaikka Monsunen:ssa, Blidvädersgatan 16. Lauantaisin kl 10-12. Kerho on osa yhdistys Klubi 2000-toimintaa.

Pysselverkstad för barn. Mötesplats Monsunen, Blidvädersgatan 16. Lördagar kl 10-12. Klubben är en del av Klubi 2000-föreningens verksamhet.

Nuoret - Ungdomar

Nuorisoyhdistys Göteborgin suomalaiset nuoret. Göteborgin suomalaiset nuoret on yhdistys, joka järjestää nuorille suomenkielistä ja kaksikielistä kulttuuritarjontaa Göteborgissa.

Göteborgs finska ungdomsförening är en förening som anordnar finskspråkiga och tvåspråkiga aktiviteter för ungdomar i Göteborg.

Aikuiset - Vuxna

Kaupungin kirjastot järjestävät monenlaista suomenkielistä ohjelmaa vuoden aikana, esimerkiksi suomenkielisiä lukupiirejä, kirjailijavierailuita ja kulttuuritapahtumia.

Stadens bibliotek anordnar många slags finskspråkiga program genom året, t.ex. finska bokcirklar, författarbesök och kulturevenemang.

Kulttuuritalo Blå stället, joka sijaitsee Angeredissa, näyttää suomalaisia elokuvia.

Kulturhuset Blå stället i Angered visar finska filmer.

Ikäihmiset - Seniorer

Ruotsinsuomalaisia yhdistyksiä. Göteborgissa on lukuisia ruotsinsuomalaisia yhdistyksiä. Näiden yhteystietoja löydät yhdistysrekisteristä hakusanan "finska" avulla.

Det finns många sverigefinska föreningar i Göteborg. Du hittar kontaktuppgifter till föreningar genom sökordet "finska" i föreningsregistret.

Ikäihmisten tapaamispaikkoja. Göteborgin kaupungilla on joka kaupunginosassa tapaamispaikkoja ikäihmisille.

Träffpunkter för äldre. Det finns träffpunkter för äldre i varje stadsdel.

Toistuvia kulttuuritapahtumia / Återkommande kulturevenemang

Ruotsinsuomalaisten päivä 24. helmikuuta. Lisätietoa antaa Göteborgin kaupungin Palvelukeskus 031- 365 00 00.

Sverigefinländarnas dag 24. februari. Mer information ges av Göteborgs Stads Kontaktcenter 031-365 00 00.

Kulttuurijuhlat, elokuussa http://goteborgskulturkalas.se/

Kulturkalaset, augusti.http://goteborgskulturkalas.se/

Suomen itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta. Lisätietoa antaa Ruotsin kirkon suomenkielinen toiminta.

Finlands självständighetsdag 6. december. Mer information ges av Svenska kyrkans sverigefinska verksamhet i Göteborg.

Haluatko olla kehittämässä ruotsinsuomalaista kulttuuritarjontaa? Vill du vara med och påverka det sverigefinska kulturutbudet?

Vanhustenhoidon, Kulttuurin sekä Kielen ja koulutuksen viiteryhmät keskustelevat muun muassa siitä, miten Göteborgin kaupunki voi vaalia ja edistää ruotsinsuomalaista kulttuurielämää omien toimintojensa kautta. Tutustu viiteryhmien toimintaan.

Referensgrupperna för Äldreomsorg, Kultur och Språk och utbildning diskuterar bland annat hur Göteborgs Stad kan skydda och främja det sverigefinska kulturlivet med hjälp av stadens verksamheter. Läs mer om referensgrupperna.

Lisätietoa

Lue lisää Göteborgin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonnasta (ruotsiksi).