Etsi peruskoulut

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Brottkärrsskolan

Brottkärrsskolan i Hovås är en modern och nybyggd skola som startade höstterminen 2011. Här går cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan med tillhörande fritidshem har fina lokaler med utrymme för lek, idrott och bibliotek med mera.

Telefon
031-366 35 90
Besöksadress
Klåvavägen 77
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Skolexpedition, Charlotte Wålinder
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation