Etsi peruskoulut

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Bergumsskolan F-9

Foto: Leyla Kaynar

På Bergums skola går ca 750 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan har fritidshemverksamhet för elever i skolor förskoleklass till och med årskurs 6.

Telefon
031-365 24 77
Besöksadress
Lerumsvägen 20
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation