Vattenläckor, avbrott och störningar

Du vrider på kranen och vattnet kommer. Nästan alltid. Men ibland inträffar saker som gör att vi måste stänga av vattnet till fastigheten. Om det är en planerad avstängning skriver vi det i god tid innan på den här sidan. Du får också ett meddelande om datum och tid för avstängningen. En akut avstängning annonseras också på den här sidan. Klicka på länken längst ner på sidan om du vill få information om driftstörningar via sms.

Kretslopp och vatten ansvarar för vatten- och avloppsledningarna fram till en halv meter utanför tomtgränsen. Vatten- och avloppsledningarna innanför tomtgränsen, och en halvmeter utanför, är fastighetsägarens ansvar.

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.