Vattenläckor, avbrott och störningar

Här hittar du information om vart du kan vända dig eller vad du ska göra vid problem med vatten eller avlopp.

Här får du reda på när vi planerar att stänga av vattnet till din fastighet på grund av underhåll och reparationer. Du kan också hitta akuta vattenavstängningar här. Vill du få information om driftstörningar via sms kan du se här hur du ska göra.

Kretslopp och vatten ansvarar för vatten- och avloppsledningarna fram till en halv meter utanför tomtgränsen. Vatten- och avloppsledningarna innanför tomtgränsen, och en halvmeter utanför, är fastighetsägarens ansvar.

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.