Om slamsugning och slamtömning

Här kan du läsa vad som gäller för slamtömning, vad det kostar och hur du gör för att beställa extra tömning eller för att ansöka om glesare tömning. Avgifterna gäller för år 2022.

Slammet töms enligt schema

En trekammarbrunn ska tömmas minst en gång per år. En sluten spillvattentank som är mindre än tre kubikmeter ska tömmas minst tolv gånger per år. Är den större än tre kubikmeter ska den tömmas minst sex gånger per år. Det finns ingen generell regel för hur ofta minireningsverk ska tömmas. Tömningsfrekvensen beror på omständigheterna och avgörs från fall till fall av miljöförvaltningen.

Vi gör den vanliga slamtömningen enligt ett schema. 

Infoblad för slamkunder med sluten tank
Observera att priserna i infobladet inte är aktuella.

Vad kostar slamtömning?

Utöver en grundavgift för tömningen betalar du en rörlig sugningsavgift som beror på hur mycket slam som sugs upp. Är avståndet mellan brunnen och sugbilen långt kan du också få betala slangtillägg. Vill du veta mer, kontakta Kretslopp och vattens kundservice.

Här hittar du de hela vår avfallstaxa, med slamsugning, som pdf:

Avfallstaxa 2022 komplett

Planerad slamsugning med fast intervall - taxa

Intervallen är oftare än var 4:e vecka, var 4:e, 8:e, 13:e, 26:e eller 52:a  vecka.

Tjänst

Transportavgift för fast intervall (kr/gång)

Sugning inkl behandling (kr/m3)

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Trekammarbrunn

395  

494  

215  

269  

Sluten tank

395  

494  

183  

229  

Minireningsverk

561  

701  

215  

269  

Fettavskiljare

470  

588  

446  

558  

Matavfall från avfallskvarn

 

 

127  

159  

Om vi inte kan tömma

Om arbetet du beställt inte kan göras på grund av hinder som kunde ha undanröjts får du betala extra. Om slamsugningen tar längre tid eller kräver en större arbetsinsats än vad som är normalt får du också betala för den extra arbetstiden.

För att ställa i ordning en enskild avloppsanläggning måste du söka tillstånd till eget avlopp

Extra tömning

Här kan du beställa en extra tömning.

Det här kostar extra tömning

Tjänst

Transportavgift för enstaka tömning

Sugning inkl behandling (kr/m3 )

 

  inom tre arbetsdagar

på bestämd dag eller tid

akut samma dag**

 

 

 

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekammarbrunn

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

215

269

Sluten tank

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

183

229

Minireningsverk

803

1 004

1 606

2 008

2 409

3 011

215

269

Fettavskiljare

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

446

558

Matavfall från avfallskvarn

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

127

159

 

 

 

 

Sugning inkl behandling (kr/st)

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Mobil toakur * - 0,8 m3

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

457

571

Mobil toavagn * - 1,2 m3

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

686

858

Mobila toaholkar – per ställe

651

814

1 302

1 628

1 953

2 441

116

145

Mobila toaholkar – per toa

 

 

 

 

 

 

116

145

 

Per styck, inom 4 veckor

 

 

 

 

 

 

Filter från fosforfälla i säck

2 751

3 439

 

 

 

 

 

 


Journummer för slamtömning kvällar och helger

Gäller det en akut tömning av slam under kvällstid eller helger, ring direkt till Renova, telefon 031-61 87 75.

Tilläggstjänster för slamtömning

Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet utförs på andra tider än måndag–fredag, kl 6.30–16.00, debiteras du enligt följande:

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

Utan moms

Med moms

Personal och bil

Timme

1 279

1 599

Extra personal

Timme

552

690

Övertid, vardag kl. 05.00–06.30 och 16.00–18.30

Personal och timme

500

625

Jourtillägg (max 2 tim): akut tömning på vardag kl. 18.30–05.00 eller på lördag, söndag, helgaftnar eller helgdagar

Uppdrag

3 106

3 883

Jourtillägg för behandling av fett

Tömning

3 446

4 308

Helgtillägg kl. 06.30–16.00 på lördag, söndag, helgaftnar eller helgdagar

Tillfälle

2 415

3 019

Dispenshandläggning fettavskiljare

Anläggning

4 580

5 725

Slangtillägg för slangar längre än 20 meter

5 meter

72

90

* Vardag 5.00-6.30 och 16.00-18.30.

** 6.30-16.00 på lördag, söndag, helgafton och helgdag.
*** Max 2 timmar. Akut tömning på vardag 18.30-5.00 eller på lördag, söndag, helgafton och helgdag.

Särskilda regler för slamsugning

Finns flera objekt med samma eller med olika avfallsslag på fastigheten som kan samsugas därför att tippning görs på samma ställe, tar vi ut  en transportavgift för det objekt som har högst transportavgift. För övriga objekt som totalt uppgår till maximalt 8 m3 debiterar vi en halv transportavgift. Kan vi inte samsuga och tippa på samma ställe tar vi ut transportavgift för varje objekt.

Om arbete inte kan göras på grund av hinder eller orsak som du som fastighetsinnehavare borde ha röjt undan debiterar vi halv transportavgift.

Vid nybyggnation är maximal slanglängd 20 meter.

Glesare tömning

Vill du ha glesare tömning kan du ansöka om dispens (undantag) hos miljöförvaltningen.

Ansök om dispens för glesare tömning