Egen brunn – vattenkvalitet

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn ansvarar du själv för att vattnet har bra kvalitet. Är ni en förening som tar vatten från en gemensam brunn måste brunnen vara registrerad hos miljöförvaltningen. Om brunnsvattnet används för offentligt eller kommersiellt syfte måste brunnen också vara registrerad.

Registrera enskild brunn

Har ni en samfällighetsförening som tar vatten från en gemensam brunn måste ni registrera brunnen hos miljöförvaltningen om ni:

  • använder mer än 10 kubikmeter vatten per dygn eller 
  • är fler än 50 personer som får vatten från brunnen.

Registreringskravet gäller även för kommersiella och offentliga fastigheter med egen brunn.

Använd blanketten Registrera enskild brunn

Miljöförvaltningen kommer att kontakta er för att boka in ett besök där vi kontrollerar att ni ser till att vattnet är säkert att dricka.

För registreringen betalar ni en avgift. Läs mer om avgiften på sidan Registrera livsmedelsverksamhet. Avgiften för registrering av brunn är densamma som för registrering av livsmedelsverksamhet. Observera att ni inte ska använda e-tjänsten eller blanketten för registrering av livsmedelsverksamhet, för att registrera brunn. Ni måste använda blanketten Registrera enskild brunn som finns här ovanför.

Få råd om vattenkvalitet

Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i privata brunnar men miljöförvaltningen ger råd när det gäller vattenkvalitet och provtagning. Kontakta miljöförvaltningen vid misstanke om förorening av vattnet.

Analysera ditt dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att man som brunnsägare regelbundet tar prover på sitt dricksvatten. Anlita alltid ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium som använder säkra analysmetoder. Ofta finns möjligheten att beställa analys och provtagningsflaskor direkt på nätet.

Radon i dricksvatten

Radon kan vara ett problem i vatten från djupborrade brunnar eftersom radonet avgår till inomhusluften.  På Strålsäkerhetsmyndigheten  finns mer information om radon.