Att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni ansöka om att fastställa det i ett avtal. Ni kan ansöka hos Familjerättsbyrån om att få komma och skriva ett sådant avtal. Familjerättsbyrån kan sedan godkänna avtalet efter kontakt med socialtjänsten.

Avtalet har samma verkan som en dom i en domstol, vilket bland annat innebär att det kan verkställas (genomföras med tvång) om ni inte följer avtalet och om beslutet är i barnets bästa intresse.

Om ni som föräldrar inte är överens kan ni ansöka om samarbetssamtal.

Ni som föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i de fall då det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Information om att skriva avtal

Föräldrar kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge på Familjerättsbyrån när ni är överens om hur avtalet ska utformas. Barnet det gäller ska vara folkbokförda i Göteborg. 

Så här gör ni för att ansöka om att skriva avtal

Ni ansöker om att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge genom att fylla i och skicka in ansökan direkt på webben.

  1. En av er klickar på Ansök om att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge.
  2. Logga in med din e-legitimation
  3. Fyll i dina uppgifter och den andra förälderns namn, adress, personnummer och e-postadress.
  4. Klicka på Skicka ansökan.
  5. När du skickat in ansökan skickas ett mejl till den andra föräldern om att godkänna uppgifterna som du angett. Vi behandlar er ansökan först när ni båda har godkänt uppgifterna.

Ansök om att skriva avtal