Foto: Lo Birgersson

Familjerätt

På Familjerättsbyrån kan separerade föräldrar få hjälp att komma överens i frågor som rör barnet. Vi fastställer också föräldraskap för de som inte själva registrerat det inom två veckor från födseln, samt handlägger adoptionsärenden. På uppdrag av Tingsrätten handlägger vi ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge.

Fastställa föräldraskap

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa föräldraskap. Det gör ni på familjerättsbyrån. Först när ni har undertecknat föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn

Separation, skilsmässa

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni vanligtvis sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom.

Umgängesstöd

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstödet är en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet i avvaktan på en mer varaktig lösning. Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum. Det är tingsrätten som beslutar om umgänge med umgängesstöd.

Adoption

Här kan du som vill adoptera läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att du ska få adoptera.

Särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV

I de allra flesta fall är föräldrarna vårdnadshavare för sina barn tills de fyller 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet. En sådan ställföreträdare kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

Ansök om samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerättsbyrån.