Stiftelser - sökbara just nu

Här hittar du information om när det är ansökningsperiod och var du hittar rätt ansökan under ansökningsperioden.

Alla beslut är fattade för ekonomiskt behövande och alla pengar är utbetalade för 2020.

18 juni 2020

Alla beslut är fattade för ekonomiskt behövande och alla pengar är utbetalade för 2020.

Har du inte fått några pengar så har du tyvärr inte beviljats något bidrag i år.

Det är väldigt många sökande och stiftelsernas pengar räcker inte till alla.

Ansökningsperioder

 • Ansökningsperioden för stiftelsen Göteborgs Teaterförenings stipendiefond som riktar sig till lovande sceniska artister är öppen 1 juni 31 augusti.
 • Inga andra ansökningar är öppna för närvarande.

Bra att veta

Från 2020 ska ansökningar till våra stiftelser ska göras i ett digitalt ansökningssystem.

Bilagor som ska bifogas digitalt måste vara i Pdf-format.

Inga beslut fattas förrän efter att ansökningsperioden är slut. Så även om du ansöker tidigt så kommer inga pengar att betalas ut förrän i april - juni.

Om du är osäker på vilken ansökan du ska använda, gå till vem kan söka.

Det är bra om du läser så här söker du, innan du börjar fylla i ansökan. Då får du all information om vad det är som krävs för att kunna söka pengar.

Är du intresserad av vilka stiftelser det är du söker ifrån beroende på vilken ansökan du använder så kan du läsa mer på Göteborgs Stads Stiftelser

Även om du skulle uppfylla villkoren för att kunna söka pengar från stiftelserna, så är det ingen garanti för att du kommer att få pengar. Det är ingen rättighet utan en gåva.

Studerande - Elever

Ansökningsperioden för 2020 är stängd.

Hur mycket pengar du kan få i stipendium beror på vad du söker för och sedan vad som beviljas.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem.

Välj utlysning F1 Studerande i ansökningssystemet.

Det finns 3 kategorier att välja mellan.

 1. Elev eller före detta elev på Schillerska gymnasiet som ska studera språk utomlands
 2. Läser estetiska ämnen och vill förkovra mig
 3. Yngling som studerat på kommunalt gymnasium i Göteborg och nu läser till präst

Till vissa av kategorierna ska det bifogas bilagor digitalt i Pdf-format. Det framgår i ansökningssystemet vilka bilagor som behövs för vald kategori.

Ansökningsportalen hittar du här.

Lärare

Ansökningsperioden för 2020 är stängd.

Hur mycket pengar du kan få i stipendium beror på vad du söker för och sedan vad som beviljas.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem.

Välj utlysning F2 Lärare i ansökningssystemet.

Det finns 2 kategorier att välja mellan.

 1. Studieresa för främjande av vetenskaplig undervising eller forskning (endast för lärare vid Hvitfeldska och Schillerska)
 2. Studier, studieresa eller vetenskapligt och pedagogiskt författarskap

Ansökningsportalen hittar du här.

Skolpersonal

Ansökningsperioden för 2020 är stängd.

Hur mycket pengar som kan beviljas beror på vad du söker för och sedan vad som beviljas.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem.

Välj utlysning F3 Skola i ansökningssystemet.

Det finns 3 kategorier att välja mellan.

 1. Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunsakper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit
 2. Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott
 3. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål

Ansökningsportalen hittar du här.

Familjemedlem med funktionsvariation eller barn med särskilda behov

Ansökningsperioden för 2020 är stängd.

Varje beviljad ansökan får 12 000 kronor.

Ansökan ska helst göras digitalt i vårt ansökningssystem.

Tänk på att bilagor ska bifogas i Pdf-format.

Välj utlysning F5 Särskilda behov i ansökningssystemet.

Om du inte har möjlighet att göra ansökan i systemet kommer det att finnas en ansökningsblankett tillgänglig i ansökningsportalen.

Ansökningsportalen hittar du här.

Ekonomiskt behövande

Ansökningsperioden för 2020 är stängd.

 • Varje beviljad ansökan till ekonomiskt behövande vuxen får minst 5 000 kronor.
 • Varje beviljad ansökan till ekonomiskt behövande änka med oförsörjda barn, barnfamiljer, barn och arbetarfamiljer får minst 12 000 kronor.

Ansökan ska helst göras digitalt i vårt ansökningssystem.

Tänk på att bilagor ska bifogas i Pdf-format.

Välj utlysning F4 Behövande i ansökningssystemet.

Om du inte har möjlighet att göra ansökan i systemet kommer det att finnas en ansökningsblankett tillgänglig i ansökningsportalen.

Ansökningsportalen hittar du här.

Stiftelserna Ringnér och Lindeqvist

Utbildningsstipendier från Stiftelserna August Ringnérs och Makarna Lindeqvists stipendiefonder.

Ansökningsperioden för 2020 är nu stängd.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem.

Ansökningsportalen hittar du här.

Föreningar med barnverksamhet

Ansökningsperioden för 2020 är stängd.

Ansökan ska göras digitalt i vårt ansökningssystem.

Tänk på att bilagor ska bifogas i Pdf-format.

Välj utlysning F6 Föreningar i ansökningssystemet.

Ansökningsportalen hittar du här.

Föreningar allmännyttiga

Motionstiden för ledamöter i Göteborgs Stads fullmäktige för 2020 stängde 20 februari.

Föreningen måste kontakta en ledamot i Göteborg Stads fullmäktige som är villig att skicka in en motion om att föreslå att föreningens aktivitet/projekt borde beviljas pengar från stiftelsen. Här hittar du ledamöter i Göteborgs Stads kommunfullmäktige.

Pojkar som är/varit LVU-placerade

Det är handläggare inom socialtjänsten som kan fylla i ansökan.

Ansökan för 2020 är öppen.

Ansökan ska göras på en ansökningsblankett som finns hos handläggare inom socialtjänsten.

Lovande sceniska artister

Här kan du som är ung lovande scenisk artist med anknytning till Göteborgs Stadsteater eller Backa Teater söka resestipendium från Stiftelsen Göteborgs Teaterförenings Stipendiefond.

Ansökningsperioden för 2020 är öppen 1 juni 31 augusti.

Göteborgs Teaterförenings stipendiefond - Ansökningsblankett 2020

Andra stiftelser

Här hittar du andra stiftelser som Göteborgs Stads kommunfullmäktige utser en eller flera förtroendevalda till stiftelsernas styrelser. Detta är inte stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar. Dessa stiftelser har egna ansökningsperioder och du måste istället kontakta stiftelserna om du har några frågor.

För kontakt med stiftelserna Haralds minne eller Praktiska Hushållsskolan ska du kontakta SEB Institutioner & Stiftelser 405 04 Göteborg.

Stiftelsen Pensionsinrättning för ålderstigne och sjuklige tjänare når du genom att besöka stiftelsens hemsida stiftelsenpensionsinrattningen.se

Vill du komma i kontakt med Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond ska du besöka stiftelsens hemsida nolleroth.se

Jubileumsstiftelsen Göteborg 350år har ansökningsperiod till 31 mars och är nu stängd.