Stiftelser

Göteborgs Stad förvaltar stiftelser med en sammanlagd förmögenhet på en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde.

Vem kan söka?

Här kan du läsa om vem eller vilka som har möjlighet att kunna få pengar från stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar. Vi berättar också när det är ansökningsperiod och vilken ansökan du ska välja.

Ansökningsportal till stadens stiftelser

Här ansöker du till stadens stiftelser. Vi informerar om hur du skapar ett konto och gör en ansökan i systemet. Här kan du också läsa om hur pengarna betalas ut.

Stiftelser där du ansöker på annat sätt

Här hittar du information om stiftelserna som delar ut bidrag till allmännyttiga föreningar och organisationer och har ansökan via motioner till kommunfullmäktige. Vi informerar också om några andra stiftelser som inte har digital ansökan och hur man söker till dem.

Så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi gör med dina personuppgifter.

Göteborgs Stads stiftelser

Göteborgs stad förvaltar anknutna stiftelser med en förmögenhet på en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen varje år för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde. Pengar kan sökas av ekonomiskt behövande eller familjer med barn med funktionsvariation eller med särskilda behov. Lärare, elever och studerande kan söka stipendier. Föreningar kan söka medel för aktiviteter och projekt. Flera stiftelser bidrar med pengar till stadens museiverksamhet för inköp och underhåll av samlingar.

Så används pengarna

Göteborgarnas välvilliga inställning till välgörenhet förr i tiden har satt tydliga spår i samhället. Flera göteborgska familjers förmögenheter lade grunden till institutioner och verksamheter som lever kvar än i dag. Röhss, Dickson, Wijk och Lindberg är några av alla dessa familjer som gett upphov till bland annat muséer, skolor, bostäder och parker.

Ordlista

Många stiftelser kom till redan på 1800-talet och för oss är det viktigt att det blir rätt när medel ges från stiftelserna, alltså att vi följer stiftarens vilja. Det gör att ibland kan språket vara gammalmodigt och bland stiftelser finns det ord som kanske inte alla använder i det dagliga livet. Vi vill därför gärna förklara en del ord och göra det lättare för dig att hitta rätt.