Så här fyller du i ansökan om ekonomiskt bistånd på webben

Nu finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd på webben. Endast du som har ett ärende i eller tillhör någon av stadsdelarna Östra Göteborg eller Centrum ansöka om ekonomiskt bistånd på webben.

Här får veta hur du ansöker, hur du fyller i formuläret i ansökan på webben och vad du behöver bifoga din ansökan. Rubrikerna på sidan motsvarar fälten du ska fylla i när du ansöker. Fälten ligger i en tabell med en kolumn som läses uppifrån och ner.

Om du ansöker för första gången eller efter att du varit självförsörjande en tid

Har du inget pågående ärende behöver du kontakta ditt socialkontor inom tre (3) arbetsdagar efter att du skickat in din ansökan. Din ansökan kommer inte att bli behandlad innan du har träffat en handläggare på ditt socialkontor.

Så här fyller du i ansökan

  • När du har loggat in i e-tjänsten kommer du att fylla i uppgifter på fyra olika sidor.
  • När du har fyllt i uppgifter på en sida klickar du på Fortsätt för att gå vidare till nästa sida.
  • Du kan när som helst gå tillbaka till en tidigare sida genom att klicka på Tillbaka.
  • Vill du avbryta och börja om med din ansökan klickar du på Avbryt.
  • Du måste vara klar med din ansökan inom 60 minuter (1 timma) annars försvinner allt du fyllt i och du måste börja om.
  • Om du behöver kan du Spara utkast och fortsätta senare genom att logga in igen.
  • Du anger det exakta beloppet för inkomster och utgifter.
  • I ansökan bifogar du de underlag, till exempel kontoutdrag eller kvitton, som du kommit överens om med din handläggare.

Medsökande

Är du gift eller sambo ansöker ni om ekonomiskt bistånd tillsammans. Ni behöver båda ha tillgång till BankID eller e-legitimation för att kunna ansöka om bistånd på webben.

Du fyller i uppgifter om din maka/make/sambo/partner i ansökan. När du har skickat ansökan skickas en länk via e-post till din medsökande, som signerar ansökan med sin BankID eller e-legitimation. Ansökan skickas in först när din medsökande har godkänt och signerat ansökan.

Steg 1 av 4 – Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Vill du ha mer information, klicka på länken i webbformuläret.

Sökande

Personuppgifter
Namn, personnummer och adress fylls i automatisk eftersom du loggar in med BankID eller e-legitimation.
Telefonnummer
Fyll i det telefonnummer där vi kan nå dig om vi behöver kontakta dig.
E-post
Fyll i din e-postadress.
Typ av ansökan

Välj:

  • om du har ett pågående ärende på ditt socialkontor
  • eller om du söker för första gången eller efter att du varit självförsörjande en tid.
Välj det socialkontor där du har ditt pågående ärende
Välj om ditt ärende tillhör Östra Göteborg eller Centrum. Är du osäker på vilken stadsdel du tillhör klickar du på Hitta din stadsdel i ansökan, och söker på den adress där du bor.
Vilken period ansöker du för?
Välj om du söker för innevarande (denna) månad eller nästkommande (nästa) månad.

Adressuppgifter

- Rutan är endast aktiv om du söker för första gången.

Din folkbokföringsadress
Din folkbokföringsadress hämtas automatiskt eftersom du har loggat in med BankID eller e-legitimation.
Bor du på en annan adress än folkbokföringsadressen?

Välj Ja eller Nej.

Väljer du Ja öppnas ett fält där du fyller i din vistelseadress (den adress som du bor på).

Bostaden

– rutan är endast aktiv om du har ett pågående ärende

Har din bostadssituation ändrats sedan din senaste ansökan?
Välj ja eller Nej.
Väljer du Ja öppnas ett fält där du fyller i om du har flyttat, om din hyra har ändrats eller om ni är fler/färre som bor i bostaden.

Familjeförhållande

Välj det alternativ som stämmer överens för dig.
Är du gift eller sammanboende öppnas ett nytt fält där du registrerar din makas/makes/sambos/partners personuppgifter.

Barn

Välj Ja eller Nej.

Väljer du Ja öppnas ett nytt fält. Klicka på Lägg till barn för att registrera ditt/dina barns personuppgifter. Lägg till uppgifter om barnet går i skola/förskola.

Steg 2 av 4 - Personuppgifter

Sysselsättning

Min sysselsättning är följande:
Välj minst ett av alternativen
Min medsökandes sysselsättning är följande:
Har du en medsökande fyller du i din makas/makes/sambos/partners uppgifter i fältet nedanför.

Steg 3 av 4 – Ekonomi

Hushållets utgifter

– aktiva fält om du söker för första gången.

Betalar du/ni hyra?
Välj Ja eller Nej.
Väljer du Ja öppnas ett fält där du fyller i din boendekostnad
Elräkning
Fyll i månadsbelopp för din elräkning om du ansöker om bistånd till kostnaden.
Hemförsäkring
Fyll i månadsbelopp för din hemförsäkring om du ansöker om bistånd till kostnaden.

Hushållets utgifter

– aktiva fält om du har ett pågående ärende

Hemförsäkring
Fyll i månadsbelopp för din hemförsäkring om du ansöker om bistånd till kostnaden
Ingår elkostnad i din boendekostnad?
Välj Ja eller Nej. Väljer du Nej öppnas ett fält där du fyller i månadskostnad för elkostnad

Mina utgifter

Fackavgift
Fyll i beloppet om du ansöker om bistånd till fackavgift
Spårvagn/busskort
Fyll i beloppet om du ansöker om bistånd till spårvagn/busskort.
Läkarvård/medicin
Fyll i beloppet om du ansöker om bistånd till läkarvård eller medicin.
Akut tandvård
Fyll i beloppet om du ansöker om bistånd till akut tandvård.
Övriga utgifter
Klicka på Lägg till och fyll i vad det är för utgift och belopp som du ansöker om. Vill du lägga till ytterligare utgifter klickar du på Lägg till för att registrera ytterligare utgifter.

Medsökandes utgifter

Har du en medsökande fyller du i din makas/makes/sambos/partners utgifter i fälten.

Inkomster

Har du lön?
Välj Ja eller Nej. Väljer du Ja öppnas ett fält där du fyller i lön efter skatt.
Har du övriga inkomster?
Välj Ja eller Nej. Väljer du Ja öppnas fältet Mina övriga inkomster där du fyller i vilka övriga inkomster du har.
Mina övriga inkomster
Du fyller inte i något belopp eftersom dessa inkomster hämtas automatiskt
Har din medsökande lön eller övriga inkomster?
Har du en medsökande fyller du i din makas/makes/sambos/partners inkomster i fälten

Hushållets tillgångar

Har du/ni ekonomiska tillgångar exempelvis bil, smycken, barns sparade pengar, övriga bankmedel, fastighet, bostadsrätt eller annat.
Välj Ja eller Nej. Väljer du Ja öppnas fältet Tillgångar där du fyller i vilka övriga inkomster du har. Klicka på Lägg till för att öppna fälten.

Steg 4 av 4 – Övrig information om samtycke

Bifoga bilagor

Här bifogar du bilagor som du kommit överens om med din handläggare att du ska bifoga, exempelvis kontoutdrag, kopia på hyresavi, medicinkvitton eller liknande. Klicka på Bläddra för att ladda upp de bilagor som du har sparat på din dator.

Övrig information

Vill du att socialkontoret ordnar en tolk till ditt besök?
Välj Ja eller Nej. Väljer du Ja öppnas ett fält där du fyller i vilket språk du vill att tolken talar eller om du behöver en syn- eller hörseltolk.
Här kan du lämna övrig information
I fältet fyller du i information som är viktig för din handläggare att känna till.

Samtycke

Sökande
Här godkänner du att kontroller görs hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, A-kassan, bilregistret, Transportstyrelsen, CSN, Vuxenutbildningen och Skatteverket om det behövs för att utreda din ansökan.
Medsökande
Har du en medsökande behöver du även fylla i att din medsökande godkänner att kontroller görs hos ovanstående myndigheter om det behövs för att utreda ansökan.

Riktiga uppgifter

Sökande
Kryssa i att du är medveten om att du kan göra dig skyldig till bedrägeri om du lämnar oriktiga uppgifter i din ansökan.
Medsökande
Har du en medsökande behöver du även fylla i att din medsökande är medveten om detta.

Granska och skicka in din ansökan

Läs igenom din ansökan och se att de uppgifter som du lämnat är korrekta.
Vill du ändra någon uppgift, klicka på Ändra.

Inskickade uppgifter till e-post

Vill du ha en kopia av dina inskickade uppgifter till din e-post?
Välj Ja eller Nej. Väljer du Ja öppnas ett fält där du skriver in din e-postadress.

Klicka på Skicka ansökan när du är klar. Du får en bekräftelse på att din ansökan är skickad.

Har du en medsökande skickas nu en länk till henne/honom för att hon/han ska kunna signera ansökan med BankID eller e-legitimation.

Vill du skriva ut den här hjälpsidan?

Du kan skriva ut den här sidan och ha bredvid dig när du ansöker.

Högerklicka då på sidan och välj Förhandsgranska och sedan Skriv ut.