Ekonomiskt bistånd

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Här får du information om hur du ansöker och om vilka regler som gäller.

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

För att ansöka om ekonomiskt bistånd, måste du ta kontakt med socialkontoret i stadsdelen där du bor. När du har bokat in en tid får du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Bor du i stadsdelen Centrum eller Östra Göteborg? Då kan du ansöka eller återansöka om ekonomiskt bistånd här på webben. Detta är ett försök som vi gör i två stadsdelar för att förbättra vår service.

Du som får ekonomiskt bistånd kan se ditt socialtjänstärende på webben. Här kan du läsa om vilka delar av ditt ärende du kan se, vad de betyder och hur du loggar in.

Din rätt till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg genom socialkontoret, socialtjänsten styrs av socialtjänstlagen, SoL.

När din ansökan om ekonomiskt bistånd kommit in till socialkontoret gör socialsekreteraren en behovsprövning. Det betyder att socialsekreteraren ställer frågor och samlar in information om din ekonomi.

Du som studerar kan ha rätt till ekonomiskt bistånd under sommarlovet. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och hur du ansöker.

Du vänder dig till socialkontoret i din stadsdel om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.