Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i ditt stadsdelsområde om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialkontor Askim-Frölunda-Högsbo

På socialkontoret i Askim-Frölunda-Högsbo kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.
Här kan du söka stöd om du:
- har en trasslig familjesituation
- om du är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv

Tidsbeställning för nybesök till försörjningsstöd mån-fre kl 9-10.

För att få hjälp: ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet. Telefon 031-365 00 00.

Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till SOS Alarm 112.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fax
031-366 20 99
Besöksadress
Lergöksgatan 2a
Öppettider
Ordinarie öppettider
Mån, ons, tors, fre 8-16
Tis 8-18
Mån-fre lunchstängt 12-12.45
Lör-sön stängt

När socialkontoret är stängt, kontakta socialjouren, telefon 031-365 87 00.
Postadress
Box 16
421 21 Västra Frölunda
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation