Kontakta anhörigstöd

Här hittar du kontaktuppgifter till anhörigkonsulenter i din stadsdel.

Filtrera

Hittade 12 st
Visa som:
 • Anhörigcenter Väst

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Anhörigcentret är en mötes- och informationsplats för anhöriga. Här finns föreläsningar och anhöriggrupper. Önskar du få stödsamtal eller hjälp med att hitta till rätt instans när det gäller att söka hjälp, anpassa bostad eller få avlösning kan anhör...

  Öppettider

  Ring för att boka en tid!
 • Anhörigkonsulent i Majorna-Linné (inriktning under 65 år)

  Kommunal, Majorna-Linné
  Du som stödjer en närstående i hemmet kan få olika former av stöd och hjälp. Din närstående, oavsett ålder, kan ha en sjukdom eller funktionsnedsättning, beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Till anhörigkonsulenten kan du vända dig om du vill ha...
 • Anhörigkonsulent i Majorna-Linné (inriktning över 65 år)

  Kommunal, Majorna-Linné
  Till anhörigkonsulenten kan du vända dig när du behöver information, råd eller stöd i anhörigfrågor. Du kan också ringa för att beställa tid för ett personligt besök. Anhörigstöd i Majorna-Linné ger stöd till anhöriga och närstående som vårdar och hj...
 • Anhörigkonsulent i Västra Göteborg

  Kommunal, Västra Göteborg
  I Västra Göteborg finns anhörigkonsulenter som fungerar som kontaktperson. Till anhörigkonsulenterna kan du vända dig när du behöver information, råd eller stöd i anhörigfrågor. Du kan också ringa för att beställa tid för ett personligt besök. Anhöri...
 • Anhörigstöd i Angered

  Kommunal, Angered
  Har du en närstående, yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är i behov av ditt stöd? Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller god vän. Vi erbjuder: · Enskild...
 • Anhörigstöd i Askim-Frölunda-Högsbo

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Anhörigstöd finns för dig som stödjer någon som har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk ohälsa eller enbart hög ålder. Personen du stödjer kan exempelvis vara en familjemedlem, vän eller granne. Anhörigstödet kan bland annat erbjuda dig an...
 • Anhörigstöd i Centrum

  Kommunal, Centrum
  För dig som stödjer en närstående, yngre eller äldre och som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd. Anhörigstödet erbjuder samtal, enskilt eller i grupp, information, råd och vägled...
 • Anhörigstöd i Lundby

  Kommunal, Lundby
  Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Stöd till anhöriga är till för alla som stödjer, hjälper eller vårdar en familjemedlem, släkting, vän eller granne – oavsett personens ålder. Den närstående som du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa...
 • Anhörigstöd i Örgryte-Härlanda

  Kommunal, Örgryte-Härlanda
  I Örgryte-Härlanda finns anhörigstöd för dig som stödjer eller vårdar någon som är över 65 år eller någon under 65 år med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller av någon annan orsak är i behov av stöd.
 • Anhörigstöd i Östra Göteborg

  Kommunal, Östra Göteborg
  I Östra Göteborg finns anhörigstöd för dig som stödjer eller vårdar någon anhörig med psykisk eller fysisk ohälsa, eller som av någon annan orsak är i behov av stöd.
 • Anhörigstöd Norra Hisingen

  Kommunal, Norra Hisingen
  Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Stöd till anhöriga är till för alla som stödjer, hjälper eller vårdar en familjemedlem, släkting, vän eller granne-oavsett personens ålder. Den närstående som du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa,...
 • Anhörigstöd Västra Hisingen

  Kommunal, Västra Hisingen
  Vårdar eller hjälper du en närstående? Om du vårdar eller hjälper en närstående, kan du själv behöva avlastning och stöd emellanåt. Anhörigstöd är till för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en familjemedlem, släkting eller vän. Den du stödjer ka...