Avlösning för äldre

Allt fler får vård av anhöriga i hemmet. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig få avlösning, så att du får möjlighet till vila och egna aktiviteter. Biståndshandläggaren i din stadsdel beslutar om du har rätt till avlösning.

På en korttidsplats för avlösning kan du tillfälligt eller av och till vistas en period när din anhörig behöver vara ledig eller resa bort. På korttidsplatsen får du personlig omvårdnad, men du kan även delta i en hel del aktiviteter och samtidigt umgås med andra.

På dagverksamheten kan du få träning, rehabilitering och möjlighet att träffa andra. Dagverksamheten ligger ofta i närheten av eller i anslutning till ett äldreboende.

När du som anhörig har behov av återhämtning och behöver någon form av avlösning, kan din närstående ansöka om det stöd hen behöver för att tillfälligt ersätta stödet från dig.