Stöd till utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer.

Göteborgs Stad och de frivilliga organisationerna Frälsningsarmén och Räddningsmissionen har tecknat ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att ge stöd till socialt utsatta och hemlösa mobila EU-medborgare:

  • Dagcentret Famnen, Frälsningsarméns verksamhet enbart för kvinnor erbjuder möjlighet att duscha, tvätta sina kläder, alfabetiseringskurs, hälsoinformation och har även försäljning av smörgåsar. Famnen har öppet vardagar klockan 9-11. Adressen är: Husargatan 1.
  • Station Nord - är en plats för övernattning för personer som inte har tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende/tak över huvudet. Här finns plats för cirka 45 vuxna. Platserna bokas på förhand samt genom uppsökare och andra aktörer som kommer i kontakt med målgrupperna. Verksamheten har öppet 20.30-07.30 varje natt.
  • Socialt center hos Göteborgs Räddningsmission arbetar med barn, unga och familjer som inte har tillgång till de offentliga sociala trygghetssystemen. Familjecenter arbetar med stöd i kontakt med skola, socialt stöd och planering, kontakt med sjukvård för vuxna och barn, samt samhällsinformation. Verksamheten är öppen på vardagar och finns i Betlehemskyrkan, Vasagatan 26 i Göteborg.
  • Uppsökarenheten arbetar uppsökande.

Mer om stödet och om illegala bosättningar

På sidan Utsatta EU-medborgare under Kommun och politik kan du läsa mer om vad staden gör för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Där står också om lagstiftningen på området och vad som gäller för illegala bosättningar.