Boendeparkering och elladdning

Den 1 april 2020 startade ett pilotprojekt riktat till dig som har boendeparkering genom trafikkontoret och en laddbar bil. Pilotprojektet pågår under ett år. Under den här perioden fungerar din boendeparkering som betalning för parkeringen när du laddar bilen under samma tider som gäller för boende natt.

Syftet med projektet är att undersöka intresse och behov av att ladda din bil i en av Parkering Göteborgs utvalda parkeringsplatser. Pilotprojekten pågår under ett år och är ett samarbete mellan trafikkontoret, Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering.

Kostnad för parkering när du laddar

Din boendeparkering fungerar som betalning för parkeringen när du laddar bilen under samma tider som gäller för boende natt. Det vill säga vardag före sön- och helgdag från klockan 15.00 till påföljande vardag klockan 09.00 samt övriga dagar mellan klockan 18.00 och 09.00. Parkerar du och laddar bilen på övriga tider behöver du betala ordinarie taxa för parkeringen.

Kostnad för laddning

Du betalar förbrukningen per kWh när du laddar. Du behöver ett konto hos Göteborg Energi och kan använda dig av appen Ladda elbilen, laddkort eller laddbricka.

Hur gör jag för att komma igång och ladda min bil?

På Parkering Göteborgs webbplats www.parkeringgoteborg.se/laddabilen/boendeparkering hittar du information om var du kan ladda, platskoder och vilka tider som gäller.

Du behöver också:

  • Appen Parkering Göteborg. I appen registrerar du den unika platskod som gäller för varje parkering.
  • Appen Ladda Elbilen, laddkort eller laddbricka. Du betalar laddningen direkt till Göteborg Energi. Har du inte redan ett konto, Skapar du det konto Göteborg Energis webbplats.