Parkera

I Göteborg finns flera tusen parkeringsplatser, på gator, parkeringsplatser och på enskild mark. Här hittar du parkeringskartor, regler och avgifter.

Här kan du läsa vad det kostar att parkera i Göteborg och hur du kan betala.

Det finns flera platser i Göteborg där du kan ladda din elbil.

Göteborg är just nu inne i en period med stora byggprojekt med både bostäder och vägar. Det innebär att framkomligheten i gatunätet begränsas. Sedan trängselavgifterna infördes 2013 har befolkningen ökat med ca 40 000 samtidigt som antalet bilar är detsamma nu som vid avgiftens införande.