Luften just nu i Göteborg

Samlad bedömning

Aktuella värden den 21 april 2018 klockan 19

Låga halter av luftföroreningar, Oförändrat Låga halter av luftföroreningar

Måttliga luftföroreningshalter, Oförändrat Måttliga halter av ozon

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur 10,9 ºC Nedåtgående trend
Vindhastighet 4,4 m/s Oförändrat
Vindriktning VSV
Lufttryck 1014 hPa Oförändrat
Luftfuktighet 68 % Uppåtgående trend
Solinstrålning 190 W/m² Nedåtgående trend
Nederbörd 0 mm Oförändrat

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid 14,7 µg/m³
Partiklar (PM10) 12,6 µg/m³
Partiklar (PM2,5) 5,6 µg/m³
Marknära ozon 88,1 µg/m³
Kolmonoxid I.U. µg/m³
Kväveoxider 18,4 µg/m³
Svaveldioxid 2,4 µg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade