Luften just nu i Göteborg

Samlad bedömning

Aktuella värden den 14 augusti 2018 klockan 8

Låga halter av luftföroreningar, Uppåtgående trend Låga halter av luftföroreningar

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur 16,2 ºC Oförändrat
Vindhastighet 1,9 m/s Oförändrat
Vindriktning OSO
Lufttryck 1004 hPa Oförändrat
Luftfuktighet 98 % Nedåtgående trend
Solinstrålning 42 W/m² Uppåtgående trend
Nederbörd 0 mm Nedåtgående trend

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid 20,9 µg/m³
Partiklar (PM10) 3,6 µg/m³
Partiklar (PM2,5) 2,5 µg/m³
Marknära ozon 26,1 µg/m³
Kolmonoxid I.U. µg/m³
Kväveoxider 34,6 µg/m³
Svaveldioxid 7,4 µg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade