Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg just nu. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Samlad bedömning

Aktuella värden den 10 december 2018 klockan 22

Låga halter av luftföroreningar, Oförändrat Låga halter av luftföroreningar

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur 4,0 °C Oförändrat
Vindhastighet 5,2 m/s Oförändrat
Vindriktning N
Lufttryck 1004 hPa Uppåtgående trend
Luftfuktighet 73 % Oförändrat
Solinstrålning -0 W/m² Oförändrat
Nederbörd 0,0 mm Oförändrat

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid 6,5 μg/m³
Partiklar PM10 2,4 μg/m³
Partiklar PM2,5) 1,5 μg/m³
Marknära ozon 41,7 μg/m³
Kväveoxider 11,4 μg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade