Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg just nu. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Samlad bedömning

Aktuella värden den 18 januari 2019 klockan 10

Höga halter av luftföroreningar, Nedåtgående trend Höga halter av luftföroreningar

Vädret

Typ av väder Värde Trend
Temperatur -2,8 °C Uppåtgående trend
Vindhastighet 0,6 m/s Oförändrat
Vindriktning OSO
Lufttryck 1008 hPa Oförändrat
Luftfuktighet 75 % Nedåtgående trend
Solinstrålning 118 W/m² Uppåtgående trend
Nederbörd 0,0 mm Oförändrat

Luften

Typ av luftförorening Värde Trend
Kvävedioxid 92,1 μg/m³
Partiklar PM10 44,8 μg/m³
Partiklar PM2,5) 12,3 μg/m³
Marknära ozon 0,4 μg/m³
Kväveoxider 388,6 μg/m³

Symbolbeskrivning

  • Mycket höga luftföroreningshalter
  • Höga luftföroreningshalter
  • Måttliga luftföroreningshalter
  • Låga luftföroreningshalter
  • Vädret
  • Oförändrat
  • Nedåtgående trend
  • Uppåtgående trend

Fler förklaringar

µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift

Mätdata är inte kvalitetsgranskade