Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

En bedömning av luftkvaliteten i centrala Göteborg

Graf över En bedömning av luftkvaliteten i centrala Göteborg
Diagrammet beskriver luftkvaliteten i centrala Göteborg de senaste sju dygnen. Varje halt av de uppmätta luftföroreningarna viktas till en bedömning. Den högsta bedömningen av halterna av kvävedioxid, kväveoxider och partiklar (PM10 och PM2,5) visas ovan. Länk till grafen