Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Partiklar (PM2,5)

Graf över Partiklar (PM<sub>2,5</sub>)
Diagrammet visar halterna av partiklar (PM2,5) de senaste sju dygnen. PM2,5 mäts på flera platser i staden. Länk till grafen