Göteborgs tolv miljömål

Göteborgs tolv miljömål ska hjälpa oss att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling för staden. Vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer.

Här kan du få en överblick av hur staden ligger till i arbetet med de lokala miljömålen. Miljön i Göteborg 2016 är en sammanfattning av den årliga uppföljningen av målen.