Miljömåltider

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter.

Maten står för en tredjedel av vår klimatpåverkan

Den mat vi äter står för en tredjedel av vår totala klimatpåverkan. Varje göteborgare bidrar till att släppa ut cirka 10 ton koldioxid per år, vilket vi skulle behöva minska till ett eller två ton per göteborgare. Främst påverkar vi utsläppen av växthusgas genom vad vi äter men också hur vi värmer våra bostäder och genom hur vi reser. Kött är det livsmedel som enskilt påverkar klimatet mest.

Maten har en direkt koppling till flera viktiga miljöfrågor, till exempel rent vatten, biologisk mångfald och kemikalieanvändning. Vilken mat vi väljer har också stor påverkan på arbetsförhållanden för dem som arbetar med att producera maten i andra länder.

I Göteborgs Stad serverar vi mat i skola, vård, omsorg, konferensverksamhet, evenemang och vid representation. Vi har valt att arbeta med miljömåltider för att minska negativa miljökonsekvenser som har samband med produktion och konsumtion av mat. Arbetet med miljömåltider har hållit på under ett tiotal år utvecklingen går framåt om än långsamt. Genom att arbeta med miljömåltider visar Göteborgs Stad vilka värden som är viktiga för oss själva lokalt men även för andra i världen.

Vad är en miljömåltid?

En miljömåltid ska vara baserad på miljömärkta råvaror, vara säsongsanpassad, bestå av en stor andel vegetabilier och baljväxter, inte innehålla fisk som är utrotningshotad samt ta hänsyn till etiska aspekter. Lika viktigt som valet av råvaror är att inte slänga mat. Ur ett klimatperspektiv kan vi göra de enklaste och mest effektiva förbättringarna bara genom att minska svinnet.

Allt kött som serveras i kommunen ska vara ekologiskt

Andelen miljömåltider som serveras i förskolor, skolor och på äldreboenden ska öka. Kommunen har också bestämt att allt kött som upphandlas och serveras inom stadens verksamheter ska vara ekologiskt. Ett nytt ramavtal från och med 1 november 2014 innebär förutom att allt kött blir ekologiskt också att utbudet av ekologiska produkter ökar. Alla produkter staden vanligtvis köper kommer inte att finnas som ekologiska med en gång. Detta gäller framförallt fläskkött och kyckling, där utbudet av ekologiska produkter inte motsvarar stadens behov.

Göteborgs Stad är idag en av Sveriges största inköpare med ett samlat livsmedelsavtal, vilket innebär att våra val av livsmedel gör skillnad för miljön och klimatet.

Vad skiljer ekologisk mat från konventionellt producerad?

 • Istället för konstgödsel använder ekologiskt jordbruk biologiskt gödsel. Produktion av konstgödsel kräver stor användning av fossila bränslen.
 • Inom ekologiskt jordbruk används inte kemiska bekämpningsmedel, vilket innebär mindre gifter för odlaren, dig och naturen.
 • Genetiskt modifierade organismer får inte användas vid ekologisk produktion. Bestrålning är inte heller tillåtet.
 • Användningen av tillsatser och så kallade processhjälpmedel är hårdare reglerad inom ekologisk produktion.
 • Djuren äter minst 95 procent ekologiskt foder producerat i huvudsak på den egna gården.
 • Läkemedel för djur, till exempel antibiotika, används återhållsamt.
 • Den ekologiska djurhållningen strävar efter att djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. I den ekologiska djurproduktionen är djurskyddskravet högre än i den konventionella. Till exempel får inte höns hållas i bur och grundregeln är att nötkreatur ska hållas lösgående. Även grisar och fjäderfä har rätt till utevistelse och grovfoder.

Vet du att?

 • I Sverige har köttkonsumtionen ökat med mer än 50 procent de senaste 20 åren.
 • Vi svenskar slänger ungefär 30 procent av alla matvaror vi köper.
 • Genomsnittsvensken konsumerar 85 kg kött per år.
 • Med vegetarisk mat kan man halvera sin klimatpåverkan från maten.
 • Om alla i Sverige byter ut två köttmåltider i veckan till vegetariska alternativ motsvarar det koldioxidutsläpp från 23 300 bilar under ett år.
 • Ekologisk odling sker utan kemiska bekämpningsmedel.
 • Krav- och MCSmärkt fisk kommer från stabila bestånd. Skillnaden på fiskprodukter som har Krav- och MSCmärkning är att i de Kravmärkta är alla ingredienser ekologiska.

Så här jobbar vi med miljömåltider

Här kan du titta på en kort film om Miljömåltider i Göteborgs Stad. Filmen är producerad av stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen.

Läs mer om hur vi planerar att utveckla stadens arbete med miljömåltider i rapporten Hållbar mat i Göteborg - nuläge, omvärldsbevakning och förslag inför fortsatt arbete.

Klokboken

Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har låtit kockarna i storköken dela med sig av sina populäraste miljömåltider som vi har samlat i en kokbok med namnet Klokboken. Recepten stämmer överens med stadens definition av en miljömåltid och som samtidigt är näringsriktiga.

Klokboken - 24 miljömåltider från storköken i Göteborg

Arbetet med miljömåltider samordnas i Göteborg av miljöförvaltningen.