Dela och låna

Många av prylarna vi har hemma ligger ofta oanvända en stor del av tiden. Att dela, byta, låna eller hyra saker och tjänster är ofta ett mer resurseffektivt sätt att konsumera än att köpa allt själv.

Delningsekonomi

Den så kallade delningsekonomin har varit på frammarsch de senaste åren. Det handlar om tillgång framför ägande, till exempel genom bytesrum i flerbostadshus, digitala tjänster, cykel- och bilpooler, samåkningsgrupper, hemma-hos-middagar, klädbytardagar och mycket mer.

Dela mera

Dela mera är ett projekt som vill öka delning av hemmaprylar som sällan används. På så vis kan vi spara på utrymme, ekonomi och miljö. Idag går det att dela prylar på några av Göteborgs Stads kulturhus, mötesplatser och bibliotek, men vi vill utveckla konceptet till fler platser.

Smarta kartan

Hur hittar du till alla delningsinitiativ som finns i Göteborg? Smarta kartan visar vägen och är en kartläggning av verksamheter inom delningsekonomin i Göteborg.

Share and borrow

Many of the things we have at home lie around unused a lot of the time. Sharing, borrowing or renting things and services is often a more resource efficient way of consuming than buying everything yourself.

Sharing City Göteborg

Under de senaste åren har delningsekonomin vuxit fram i Göteborg och handlar om hur invånare och aktörer kan få tillgång till saker och tjänster genom att till exempel dela, byta, låna eller hyra. Delningsinitiativen kommer från såväl kommunen, näringslivet, civilsamhället och invånarna själva.