Det gör Göteborgs Stad

I staden gör vi mycket som är bra för miljön. Men för att vi ska lyckas nå våra lokala miljömål till år 2020 krävs mer. Därför har vi nu tagit fram Göteborgs första miljöprogram. Många av åtgärderna i programmet handlar om att göra det enklare för dig som bor, besöker eller driver företag i staden att göra bra miljöval.

I Göteborg har vi målet att minska våra utsläpp av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050. För att nå målet har vi i Göteborgs Stad tagit fram ett klimatstrategiskt program som visar hur vi måste arbeta långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan.

Barnen ska inte utsättas för miljögifter i sin vardag. Göteborgs Stad ska sluta använda farliga kemikalier inom sina kommunala verksamheter, som till exempel förskolor och skolor. Det är syftet med kemikalieplanen som har fokus på barnens miljö.

Göteborgs Stad planerar och bygger för att skapa en trivsam och attraktiv stad stad med tillgång till goda ljudmiljöer. Därför arbetar vi med en rad åtgärder både för att minska bullret och för att förhindra nya bullerproblem.

Det pågår många olika slags aktiviteter inom stadens förvaltningar och bolag för att förbättra miljön i Göteborg. Här kan du läsa om några av dem.

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter.

GreenhackGBG är Göteborgs Stads satsning för dig som vill få ett grönare, hälsosammare och rikare liv. Vi öppnar för att dela tips, länkar och idéer kring den gröna omställning av Göteborg som pågår. Var med och gör skillnad!

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier - i kläder, mat, leksaker, möbler och hygienprodukter. Barn får i sig kemikalier i högre grad än vuxna och deras kroppar är under utveckling, vilket gör att de är känsligare för kemikalier. Eftersom barn tillbringar en betydande del av sin vakna tid i förskolan, arbetar Göteborgs Stad för att minska mängden skadliga kemikalier just där.

Dela mera är ett projekt som vill öka delning av prylar hos Göteborgs Stads kulturhus och bibliotek. Genom Dela mera vill vi öka utlåning av prylar du använder sällan i hemmet. På så vis kan vi spara på utrymme, ekonomi och miljö.