Regler för fest

Här hittar du de regler som gäller när du vill hyra en lokal av Göteborgs Stad för fest. Desto längre framförhållning desto bättre, men lokaler får som senast bokas en vecka innan festen. Du måste vara 25 år eller äldre för att få boka lokal.

Du kan boka samlingslokalerna för festverksamhet under fredag- och lördagskvällar. Bokning måste göras minst en vecka före festdatumet. Du behöver vara 25 år eller äldre för att kunna boka en samlingslokal.

Kontakta lokalansvarig

Kontakta alltid lokalansvarig senast en vecka efter preliminärbokningen för att boka ett besök. Du får kontaktinformationen när du bokar. Ni kommer då att träffas, syna lokalen och diskutera den planerade aktiviteten. Först efter detta möte kan föreståndaren godkänna eller avslå din preliminärbokning. Då sänds också bekräftelse på bokningen ut tillsammans med idrott- och föreningsförvaltningens bokningsvillkor till dig.

Om preliminärbokningen sker inom 14 dagar gäller endast ett möte med ansvarig.

Cirka 14 dagar före festen måste du åter kontakta lokalansvarig för ett nytt möte. Då går ni igenom lokalens trivselregler och överenskommelser om eventuell hyra av utrustning. Då kvitterar du också ut nyckel.

Om du inte kontaktar föreståndaren i tid upphör bokningen.

Fakturering och avbokningsavgifter

Fakturering sker i efterhand och fakturan skickas till kundens adress med vanlig post. Eventuell deponeringsavgift betalar du till föreståndaren när du hämtar nycklarna. Hyresgäster som inte rättar sig efter gällande tidsbestämmelser måste betala en extra avgift förutom festtaxan. Om du inte städat ordentligt efter dig blir du skyldig att betala en extra avgift.

Följande avgifter gäller vid avbokning:

  • Bokar du av 15 dagar eller tidigare före uthyrningsgillfället betalar du 300 kronor
  • Bokar du av 8 -14 dagar före uthyrningstillfället betalar du halva hyresbeloppet
  • Bokar du av 7 dagar eller kortare före uthyrningstillfället betalar du hela hyresbeloppet

Inbrottslarm, brandlarm och låsning

De flesta lokaler har ett automatiskt larm som slås på klockan 02.00. Hyresgästen ansvarar för samtliga kostnader om larmet aktiveras.

Hyresgästen som kvitterat ut nyckeln är ansvarig för att inga obehöriga vistas i lokalen under hyrestiden. Tänk också på att respektera det maxantal besökare i lokalen som brandmyndigheten har bestämt. Hyresgästen ansvarar för att låsa lokalen efter uthyrningstiden och för att lämna tillbaka nyckeln enligt överenskommelse.

Ansvar vid stöld

Kommunen har inget ansvar för de kläder eller annan egendom som hyresgästen har i lokalen. Om lokalen, dess inventarier eller utrustning skadas eller försvinner i samband med uthyrningen ska hyresgästen betala för det.

Tillstånd för offentliga tillställningar

Om du ska använda lokalerna till offentliga arrangemang behöver du söka tillstånd för detta hos polismyndigheten. Detta tillstånd ska sedan visas upp för föreståndaren av lokalen.

Tillstånd för att sälja alkoholhaltiga drycker

Det krävs tillstånd för att sälja alkoholhaltiga drycker. Detta söker du hos tillståndsenheten på social resursförvaltning.

Övrigt att tänka på

  • Hyresgästen ansvarar för städning av lokalen
  • Det är inte tillåtet att laga mat i lokalen, däremot går det att värma redan färdig mat
  • Du inte får möblera så att utrymningsvägar blockeras
  • Det råder rökförbud i alla kommunala lokaler. Vid rökning utanför lokalen ska hänsyn tas till närboende