Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Fjärdingsparkens lekplats (lekplats 137)

Lekplatsen ligger i Fjärdingsparken, mitt i Flunsåsstråket. Precis bredvid lekplatsen finns odlingslotter och en bouleyta samt stora gräsytor att leka på. Det finns olika sittgrupper vid lekplatsen och ett betongbord där du kan placera en engångsgrill. För att gynna den biologiska mångfalden finns här även insektshotell och fågelholkar.
Lekplatsen har två belysningsmaster.

Redskap: Fjädergungor, karusellgunga, småbarnsgunga och gunga med platt sits, sandbord, rutschkana, balanslek, klätterlek.

Tillgänglighet: Parken är platt och gångvägarna i och till lekplatsen är tillgängliga. Ett bakbord är tillgänglighetsanpassat och här finns ett tillgänglighetsanpassat bänkbord. Vissa av lekredskapen har konstgräs som underlag. Dricksvattenfontän finns i närheten.

Precis intill Fjärdingsparken anlägger idrotts- och föreningsförvaltningen en ny inhängnad fotbollsplan och en lokalförvaltningen bygger en ny förskola. Gå in på stadsutveckling.goteborg.se/flunsasstraket för mer information.

Närmaste hållplats: Wieselgrensgatan, Vågmästareplatsen

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen