Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Flatås park, lekplats 368

Foto: Peter Svenson

Lekplatsen ligger i Flatås park. I anslutning till lekplatsen finns flera olika bollplaner, bland annat en för street basket. Här finns även utegym, hinderbana och ytor för skateboardåkning. Längs med parken löper ett böljande landskap med gräskullar som bjuder in till spring och lek. Samtidigt finns det platser för vila och återhämtning i lugna miljöer med nya planteringar, sköna vilstolar och träddungar.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen