Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Färjenäsparken (lekplats 479)

Lekplatsen i Färjenäsparken är en av Hisingens största och har ett fantastiskt läge med närheten till vatten, berg och vacker utsikt över Eriksbergskranen och Älvsborgsbron. Förutom lekplats är det också en näridrottsplats med fotbollsplan av konstgräs, skejtpark, plan för streetbasket och utomhysgym.

Redskap:
Lång rutschkana, högt klätternät, kompisgunga, snurrkorg, snurrkoppar, volträck, baksandlåda, indianhus och djurskulpturer.

Tillgänglighet:
Delar av underlaget på lekplatsen består av gummiasfalt som underlättar framkomligheten för personer som har en fysisk funktionsnedsättning.

Belysning:
Lekplatsen är belyst.

Närmaste hållplats:
Ivarsbergsmotet

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen