Skridskoåkning

I Göteborg finns olika alternativ för dig som vill åka skridskor. Du kan åka på naturisar, utomhusbanor eller i ishallar.

Ishallar och utomhusbanor

Det finns flera ishallar och utomhusbanor i Göteborg där du kan åka skridskor på egen hand utan att tillhöra någon förening - det som brukar kallas för allmänhetens åkning.

Information och öppettider för allmänhetens skridskoåkning

Åka skridskor på naturis

Runt Göteborg finns många sjöar som du kan åka skridskor på, bland annat Härlanda Tjärn. Tänk dock på att all åkning sker på egen risk. Göteborgs Stad gör ingen provtagning av isarnas tjocklek och bärighet och kan därför inte skylta om svaga isar.

Tänk också på att Delsjöarna är Göteborgs Stads råvattenmagasin för produktionen av dricksvatten, och att både vattennivån och isens bärighet därför kan variera efter hur mycket vatten som tagits till våra vattenverk.

Mer information om issäkerhet hittar du på Svenska Livräddningssällskapets webbplats.