Priser och avgifter idrottsanläggningar

Vad det kostar att boka beror på vilken typ av anläggning det gäller och vem det är som bokar. Alla priser finns i idrotts- och föreningsförvaltningens prislista.

Prislista

I prislistan (även kallad taxefolder) hittar du generella priserna för bollplaner, sporthallar, simhallar, isanläggningar och inkvartering i skolor. Du ser det exakta priset för din bokning i e-tjänsten innan du bokar.

Prislista 2022

Prisöversikt för fest- och möteslokaler 

Betalning

Du betalar via faktura, månaden efter hyrestillfället. Fakturan ska betalas senast 30 dagar efter utskriftsdatum. Om du inte har betalat vid förfalldatumet (sista dagen att betala) debiteras du dröjsmålsränta med åtta procentenheter över gällande referensränta.

Olika prisnivåer

Vilken prisnivå som gäller bestäms av vilken verksamhet ni ska ha och vem som organiserar verksamheten (till exempel skola eller förening).

Taxa låg

Taxa Låg gäller för aktivitetsbidragsgodkända föreningar från Göteborg och för föreningar från Göteborg som deltar i specialdistriktens tävlingsverksamhet.

Taxa Låg kan fråntas förening om föreningen:

  • har skulder till idrotts- och föreningsförvaltningen
  • missköter sig
  • inte lever upp till idrotts- och föreningsförvaltningens grundläggande krav på föreningsdemokrati.

Taxa Normal

Taxa Normal gäller privatpersoner, privata aktörer, organisationer och föreningar som inte uppfyller kraven för Taxa Låg.

Taxa Normal gäller även för spel i svenska nationella serier inklusive tid före och efter match.

Taxa Göteborgsregionen

Den här taxan är för bidragsgodkända föreningar från Göteborgsregionen (GR) som inte är prioriterade i förbundsfördelningen.

Taxan gäller också för de som spelar i regionala serier inklusive tid före och efter match.

Skoltaxa

Skolor som bokar idrottsanläggning för sin verksamhet betalar anpassade priser, så kallad skoltaxa. Även dessa priser finns med i prislistan. 

Priser vid större evenemang

På evenemang med entréavgift debiteras arrangören alltid Taxa Normal. Vid uthyrning till kommersiella verksamheter och större arrangemang upprättas ett särskilt avtal som styr priset.

Prisändringar

Priserna bestäms i idrotts- och föreningsnämnden en gång per år och beslutade prisändringar träder i kraft i början av året. Det betyder att för vissa verksamheter kan det komma en prisändring under säsong.

Övriga avgifter

Det kan tillkomma extra avgifter, till exempel vid otillräcklig städning eller för utryckning om larmet går igång. Alla avgifter finns med i prislistan. 

Avbokningsavgifter

För avbokning nära inpå din bokning

Om avbokningen sker:

  • Sju dagar eller tidigare innan bokad tid: Ingen bokningskostnad
  • Tre - sex dagar innan bokad tid: Halv bokningskostnad
  • En - två dagar innan bokad tid: Hel bokningskostnad

Om du inte kommer på din bokade tid
Om du har bokat en tid men inte dyker upp eller avbokar samma dag får ni betala ordinarie timhyra (Taxa Normal) och en extra avgift:

  • Sporthall/grusplan/konstgräsplan: 600 kronor
  • Gymnastiksal: 400 kronor
  • Gräsplan/ishall/bana: 1100 kronor