Hitta naturområden

I Göteborg finns det mer skog, grönområden och vatten än gator och bebyggelse. Här finns något för alla, kust, skog, berg eller sjö? Eller varför inte njuta av stadens unika dalgångar eller böljande åkerlandskap?

Vill du veta mer om djur och natur? Eller bara komma ut i naturen för att njuta av stillheten eller motionera? Här hittar du information om naturområden i Göteborg och hur du kan ta dig dit med kollektivtrafiken.

Broschyren "Ut och njut" i digital version med kartor

Friluftskarta (motionsspår och grillplatser)

Rya skog

Spången som leder dig in i Rya skog. Det finns också två rullstolsanpassade ramper; en som går till ängen och en som går från p-platsen genom alsumpskogen en bit in i skogen. Foto: Anette Wigeborn-Bergström.

Rya skog ligger insprängd mellan Gryaab och Skarvikshamnen. Det är ett unikt område med lummiga lövträd, slingrande stigar och öppna gläntor som gjorda för picknick. I reservatets södra del finns historiska rester av bland annat en befästningsvall från 1600- talet.

Området är Göteborgs första naturreservat och känt för sina många vitsippor om våren. Lite senare kan man känna häggens doft och då blommar liljekonvalj, kaprifol och storrams. Rya skog bjuder på artrikt fågelliv med bland annat rödhake, nötväcka och kattuggla. De många döda träden lockar flera typer av hackspett,samtidigt som de gynnar olika insekter och svampar.

Via spänger kan man ta sig över våtmarker i alsumpskogen. Det finns två rullstolsanpassade ramper; en som går till ängen och en som går från p-platsen genom alsumpskogen en bit in i skogen.

I alla naturreservat och naturvårdsområden finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra. Information om föreskrifter för Rya skogs naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Folder med mer information och karta

Närmaste hållplats: Rya skog

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om naturområden i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter naturområden, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .

Fler naturområden i Göteborg hittar du på Västkuststiftelsens webbplats (extern länk)