Om jakt, jaktlag

All jaktbar mark som ägs av Göteborgs Stad är upplåten till olika jaktlag genom avtal med Skogssällskapet. I dagsläget finns ett 50-tal såna jaktlag. Skogssällskapet har också ansvar för all typ av jakt och skyddsjakt på mark som förvaltas av Göteborgs Stad. Skyddsjakt innebär bland annat att avliva skadat eller sjukt vilt.

I Göteborg finns stora naturområden där det bedrivs jakt. Den jaktbara marken i Göteborg minskar dock ständigt på grund av att marken exploateras och bebyggs.

Är du intresserad av en plats i något av Göteborgs Stads jaktlag, kan du sätta upp dig på en intresselista hos Skogssällskapet. För närvarande omfattar listan drygt 50 sökanden, men omsättningen är mycket låg. Det kan tyvärr dröja lång tid innan det blir en plats ledig. Vi rekommenderar dig att även söka jaktmark på andra vägar.

Vill du ändå vill sätta upp dig på listan ställer vi följande krav:

  • du ska vara mantalsskriven inom Göteborgs kommun
  • du ska ha avlagt fullständig jägarexamen

Så ställer du dig i kö till något av jaktlagen