Boka sjösättning och upptagning

Här kan du som har vinteruppläggningsavtal boka, avboka och boka om tid för sjösättning och upptagning.

Boka, avboka och boka om tid

Från den 1 augusti kan du logga in i e-tjänsten och boka din upptagningstid.
Upptagning sker vardagar från den 3 september till och med den 30 november.
I Saltholmen startar upptagningen den 17 september.
Vill du ta upp tidigare än den 3 september utgår landhyra enligt prislistan.

Tänk på att planera din upptagningstid då det kan bli flera veckors väntetid i vissa hamnar.

Nu har vi förbättrat e-tjänsten när du vill boka om din tid. I höst kan du omboka din tid utan att först avboka din tidigare bokade tid.

  Viktigt att veta inför höstens upptagning

  Innan upptagning av din båt är det viktigt att du läser vad som gäller inför upptagningen.

  Närvara eller inte närvara vid upptagning

  Väljer du att närvara betyder det att du ska komma till kranbassängen med din båt strax innan bokad tid. Inte tidigare eller kvällen innan. Vi ber dig respektera detta för att inte förhindra för de kunder som har en tidigare upptagningstid eller har valt att inte närvara.

  Väljer du att inte närvara innebär det att vi tar upp båten någon gång under din bokade dag. Vi vill därför att du kommer till kranbassängen med din båt efter klockan 16.00 kvällen före eller senast 07.30 samma dag. Innan kranlyftet ska båten vara märkt med båtmärkningsdekalerna och logg och propellerdekaler. Har du segelbåt måste den vara avmastad innan den läggs in vid kranen för upptagning.

  I Hovås måste du närvara vid upptagningen.

  Båtmärkningsdekaler

  Nu har vi infört ett helt nytt system för märkning och identifiering av båtar. Utskick av båtmärkningsdekalerna har gjorts under sommaren till kunder med vinteruppläggningsavtal.
  Information om båtmärkning och hur du ska placera båtmärkningsdekalerna på båten.

  Logg och Propellerdekaler

  Från den 24 augusti hämtar du själv dekalerna som finns i en låda utanför hamnvaktskontoret i respektive hamn. Innan upptagning sker ska du markera båtens logg och propeller på båtens båda sidor med dekalerna. Om skada uppstår vid lyft och dekaler saknas eller är felplacerade är båtägaren ansvarig.

  Bra att veta innan upptagning

  • Innan kranlyftet ska båten vara märkt med dom nya båtmärkningsdekalerna och logg och propellerdekaler.
  • Bottenspolning görs av Grefabs personal i samband med kranlyftet. Grefab garanterar inte att alla havstulpaner lossnar vid spolningen som sker med högtryck. Av säkerhetsskäl utförs inte bottenspolning vid minusgrader.
  • Har du segelbåt måste den vara avmastad innan upptagning.
  • Grefab har spolplattor vid kranarna och effekten av dessa följs med intresse av oss, miljöförvaltningen och övriga myndigheter. Metoden fungerar väl i nästan alla hamnar. Detta visar sig när vi tar prover i avloppsvattnet. Grefab vill markera att det ur miljö- och arbetsmiljöhänseende är viktigt att kunderna använder miljögodkända färger och kemikalier för fritidsbåtar och undviker de färger som blöder.
  • Leverans av el på land sker mellan klockan 08.00 till 22.00. Inkopplad kabel får inte lämnas obevakad eller vara inkopplad över natten. Eluttagen är till för allas tillfälliga nyttjande och får inte ockuperas av enskild kund. I §5 i Allmänna villkor kan du läsa mer om särskilda bestämmelser om nyttjande av el.
  • Vinteravtalet är löpande och gäller bara för den båt som står på avtalet. Har du bytt båt måste du kontakta kundservice 031–368 58 00 innan du bokar upptagningstid.
  • Sjösättning till våren 2019. Sista sjösättningsdag är den 31 maj. Står du kvar med din båt på land under perioden 1 juni – 31 augusti debiteras en landhyra enligt prislistan.

  Båthus - täckning

  Om du önskar uppföra båthus eller skrymmande täckställning och behöver extra utrymme ska detta meddelas vid bokning av vinteruppställningsplatsen.
  Båthuset eller skrymmande täckställningens längd och bredd debiteras enligt prislistan för vinteruppläggning. Täckning av båten skall utföras enligt ditt försäkringsbolags anvisning. Täckning eller presenning får inte fästas i bockar eller uppallning. Sidostöttorna ska säkras med en tamp under båten.

  Extra kranlyft eller ompallning av båt

  Extra kranlyft eller ompallning bokar du genom att ringa till kundservice 031- 368 58 00. Under maj månad utför vi endast sjösättningar.

  Egen trailer

  Har du vinteruppläggningsavtal och tar upp båten själv på egen trailer måste du kontakta kundservice 031-368 58 00 för bokning. Sedan kontaktar du hamnpersonalen som hänvisar plats i hamnen.

  Sjösättning och upptagning med kranbil

  I Björlanda Kile är det möjligt att själv lyfta med kranbil på mobilkransplattan.
  Tidsbokning via kundservice 031-368 58 00. Se aktuell prislista.

  Övrig sjösättning och upptagning utan tidsbokning är inte tillåten

   Så här gör du