Boka sjösättning och upptagning

Här kan du som har vinteruppläggningsavtal boka, avboka och boka om tid för sjösättning och upptagning.

Boka, avboka och boka om tid

Bokningen öppnar den 1 februari.
Boka gärna din sjösättningstid så tidigt på vårsäsongen som möjligt.
Många kunder önskar sjösätta i maj och tiderna kan snabbt bli uppbokade.
Behöver du boka om eller avboka din tid gör du det också här i e-tjänsten.
Innan sjösättning ska båten vara märkt med Grefabs båtmärkningsdekaler.

Vill du boka tid för sjösättning efter den 1 juni
måste du ringa till oss, 031- 368 58 00.
Står du kvar med din båt på land mellan 1 juni och 31 augusti debiteras en landhyra enligt prislistan.

Information inför sjösättning

Närvara eller inte närvara vid sjösättning

I Saltholmen, Hinsholmskilen och Hovås måste du närvara. Du ska vara vid din båt på bokad tid och flytta båten direkt efter sjösättning från kranområdet. Om din båt ligger kvar i kranområdet efter sjösättningen debiteras du för otillåten förtöjning.

I Björlanda Kile, Torslanda Lagun och Fiskebäck kan du även välja att inte närvara vid sjösättningen. Det innebär att vi sjösätter båten någon gång under din bokade dag. Du utrustar din båt med tampar och fendrar innan sjösättningen. Samma dag som båten sjösätts flyttar du den från kranområdet. Om din båt ligger kvar i kranområdet dagen efter sjösättningen debiteras du för otillåten förtöjning.

Båtmärkningsdekaler

I höstas infördes ett helt nytt system för märkning och identifiering av båtar. Innan sjösättning ska båten vara märkt med Grefabs båtmärkningsdekaler.
Information om båtmärkning och hur du ska placera båtmärkningsdekalerna på båten.

Extra tjänster

Upptagning eller ompallning kan du boka i april eller juni. Under maj månad utför vi endast sjösättningar. För att boka en extratjänst ringer du 031- 368 58 00.

Sjösättning och upptagning med kranbil

I Björlanda Kile är det möjligt att själv lyfta med kranbil på mobilkransplattan.
Tidsbokning via 031- 368 58 00. Se aktuell prislista.

Övrig sjösättning och upptagning utan tidsbokning är inte tillåten.

Innan du sjösätter

 • Planera din bokning av sjösättning då det kan bli upp till flera veckors väntetid i vissa hamnar.
 • Innan sjösättning ska båten vara märkt med Grefabs båtmärkningsdekaler och logg och propellerdekaler.
 • Vid skrapning, slipning och målning av båten ska marken täckas så att färgflagor, slipdamm och färgspill kan samlas upp och omhändertas. Så undviks nedträngning i marken. Nämnda material lämnas på miljöstation.
 • Grefab har spolplattor vid kranarna och effekten av dessa följs med intresse av oss, miljöförvaltningen och övriga myndigheter. Metoden fungerar väl i nästan alla hamnar. Detta visar sig när vi tar prover i avloppsvattnet. Grefab vill markera att det ur miljö- och arbetsmiljöhänseende är viktigt att kunderna använder miljögodkända färger och kemikalier för fritidsbåtar och undviker de färger som blöder.
 • Leverans av el på land sker mellan klockan 08.00 till 22.00. Inkopplad kabel får inte lämnas obevakad eller vara inkopplad över natten. Vatten och el finns på bryggorna från den 15 april. Eluttagen är till för allas tillfälliga nyttjande och får inte ockuperas av enskild kund.
  I §5 i Allmänna villkor kan du läsa mer om särskilda bestämmelser om nyttjande av el.
 • Din uppläggningsplats ska vara städad innan sjösättning.
 • Båtvagnar, vaggor och ställningsvirke får i vissa hamnar efter tillstånd från Grefab efter nyttjandetidens utgång placeras på anvisad plats. Dessa ska vara försedda med ditt namn och telefonnummer och båtmärkningsdekal.
 • Sista sjösättningsdag är 31 maj. Står du kvar med din båt på land mellan 1 juni och 31 augusti debiteras en landhyra enligt prislistan.
 • Första upptagningsdag är 2 september. Vill du ta upp tidigare utgår en landhyra enligt prislistan.

  Så här gör du