Fiske, fiskekort

I Göteborg finns många fina fiskevatten. Du kan fiska mitt i staden, i havet eller i någon av sjöarna.

Gå inte ut på isen på Delsjöarna!

15 januari 2021

Isarna på både Stora och Lilla Delsjön är osäkra. Det beror på att vattennivån varierar eftersom Göteborgs Stad tar vatten för dricksvattenproduktion från Delsjöarna. Vi uppmanar därför till att inte gå ut på isen.

För att få fiska i havet behövs inget fiskekort men om du vill fiska i flera insjöar och vattendrag behöver du något som heter Gula Kortet. Det fiskekortet ger dig tillgång till hela 58 vatten att fiska i. I de fiskevatten där det Gula Kortet gäller, kan du framförallt fiska efter våra vanligaste arter, som gädda, abborre och mört. Men det finns också möjlighet att fånga karp och gös. I vissa vatten råder fiskeförbud, t.ex. Svarttjärn i Delsjöområdet.

Det Gula Kortet gäller för hela familjen under ett år. I Gula Kortets vatten får alla ungdomar under 16 år fiska fritt, så länge de följer uppgjorda fiskeregler.

Skaffa fiskekort och håll dig uppdaterad på fiskereglerna

Du köper det gula fiskekortet på Sportfiskarnas webbplats. Där kan du också läsa mer om i vilka fiskevatten kortet gäller och vilka regler som finns för fiske i de olika sjöarna och vattendragen. På sportfiskarnas regionkontor vid Stora Delsjön kan du också hyra roddbåt över dagen.