Kontakt föreningsstöd

Varje socialförvaltning arbetar med att stödja det lokala föreningslivet på olika sätt. Kontakta socialförvaltningen inom det stadsområde där din förening är verksam för att söka stöd och bidrag. Här hittar du också kontaktuppgifter till Idrotts- och föreningsförvaltningen och kontaktuppgifter till stöd för social hållbarhet.

Föreningsstöd Nordost

Sedan årsskiftet 2021 tillhör Angered och Östra Göteborg den nybildade socialförvaltningen Nordost. Vänd dig någon av förvaltningens konsulenter om du har frågor kring föreningsliv och föreningsstöd i Nordost.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)