Projektstöd Pronto

Projektstöd Pronto är ett lite snabbare och mindre projektstöd som du kan söka fyra gånger om året. Stödet ska gå till konst- och kulturprojekt med lite kortare framförhållning.

Det finns fyra olika sorters projektstöd.

Vad kan stödet användas till?

Projektstöd Pronto kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, filmproduktion, föreställning eller konsert.

Stödet går till projekt som:

  • är nyskapande inom sin genre
  • vänder sig till en publik i Göteborg
  • når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande.
  • ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället
  • sker i samverkan med andra aktörer
  • främjar nätverksarbete.
  • har flera finansiärer.

Hur mycket kan du söka?

Projektstöd Pronto kan ge maximalt 40 000 kr per projekt.

Vem kan få projektstöd Pronto?

Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

Många ansöker om projektstöd Pronto. Det betyder tyvärr att alla som söker inte får stöd.

Vem kan inte få projektstöd Pronto?

Offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag kan inte beviljas stöd från kulturnämnden. Projekt inom utbildningar kan heller inte få stöd och ej heller organisationer och företag registrerade i utlandet..

Ansökningstider

Ansökningstider för 2018 är onsdag 31 januari, onsdag 18 april, onsdag 15 augusti, onsdag 31 oktober. Ansökan ska vara inne senast klockan 12.00 mitt på dagen. Var ute i god tid med din ansökan. Ansökningssystemet kan bli överbelastat de sista två dagarna.

Beslut om Projektstöd Pronto tas fyra till sex veckor efter den sista ansökningsdagen.

Ansök om projektstöd Pronto

När du klickar på länken för att ansöka kommer du till en sida utanför goteborg.se. Har du sökt tidigare loggar du in med dina användaruppgifter. Är det första gången ska du skapa ett användarkonto. Du skapar kontot som privatperson.

    Så här gör du