Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag kan sökas av föreningar och organisationer som vill utveckla sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg, att fler personer blir fysiskt aktiva eller aktiva i föreningslivet.

Detta kan du söka utvecklingsbidrag för

Utvecklingsbidraget ska stimulera ideella föreningar och organisationer till att utveckla sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att: 

 • Skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg 
 • Öka barn och ungas deltagande och stärka föreningslivet i socioekonomiskt utsatta områden
 • Idrotts- och föreningslivet når och är tillgängligt för fler målgrupper 
 • Fler personer blir fysiskt aktiva. 
 • Öka antalet ledare och stärka ledarskapet i föreningslivet
 • Bryta social isolering bland äldre

Insatser prioriteras som:

Prioriterade målgrupper:

 • Barn och unga i åldern 7-25 år
 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Personer med funktionsnedsättning
 • HBTQ-personer
 • Flickor
 • Personer som inte är fysiskt aktiva
 • Personer som inte är aktiva i en förening.

Prioriterade områden:

I Göteborgs Stads senaste Jämlikhetsrapport pekas dessa mellanområden ut som prioriterade:

 • Norra Angered
 • Södra Angered
 • Bergsjön
 • Västra Biskopsgården
 • Nya Frölunda

Exempel på utvecklingsinsatser

Föreningar och organisationer kan få utvecklingsbidrag för projekt och insatser som riktar sig till prioriterade målgrupper och områden och exempelvis handlar om att: 

 • Rekrytera medlemmar
 • Etablera nya verksamhetsformer, aktiviteter och mötesplatser
 • Starta ett arbete med jämställdhet och inkludering
 • Verksamhet under skollov
 • Göra idrotts- och föreningslivet tillgängligt och lockande för fler
 • Uppsökande verksamhet för att bryta social isolering bland äldre
 • Prova på verksamhet i samverkan med skolan
 • Rekrytera och utbilda ledare

Detta kan du inte söka för

Förening/organisation kan inte få utvecklingsbidrag för:

 • Utbildning som sker i studiecirkel via studieförbund eller lärgrupper via SISU idrottsutbildarna. 

Information och regler

Detta krävs för att få utvecklingsbidrag

Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag.

Ansökningstider

Utvecklingsbidrag kan sökas när som helst under året. Ansökan ska skickas in i god tid innan satsningen ska starta. Ansökningarna behandlas normalt inom en månad efter att den och eventuella kompletteringar lämnats in.

Så mycket bidrag kan föreningen få

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende. Föreningen/organisationen kan få bidrag för faktiska kostnader, men normalt inte för arvode eller annan ersättning till ledare, föreläsare eller liknande. I undantagsfall kan ledararvode beviljas när det gäller uppstart av verksamhet som riktar sig till grupper som är underrepresenterade i föreningslivet. 

Anvisningar för föreningsbidrag (tidigare bidragsregler)

Här kan du läsa anvisningarna för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Reglerna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Anvisningar för föreningsbidrag 2022

Så här gör du

Ansök via e-tjänst

Föreningen/organisationen ansöker om utvecklingsbidrag i e-tjänsten bok.goteborg.se:

Ansök om utvecklingsbidrag

Ny e-tjänst för att boka lokal och söka bidrag hösten 2022

Hösten 2022 lanserar Göteborgs Stad en ny e-tjänst som ska göra det enklare att söka bidrag eller stöd och boka samlingslokaler och idrottsanläggningar. E-tjänsten kommer att ersätta bok.goteborg.se och andra e-tjänster som idag används för att söka föreningsbidrag.

Ny e-tjänst för att boka lokaler och söka bidrag