Investeringsbidrag

Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Information och regler

Detta krävs för att få investeringsbidrag eller kommunal borgen

Vad krävs för att få investeringsbidrag?

  • Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag.
  • Byggprojekt ska gälla investering i fast egendom och fasta inventarier som är viktiga i föreningens kärnverksamhet.
  • Kostnaden för projektet ska vara över 20 000 kronor.
  • Föreningen äger eller långtidshyr anläggningen som ansökan gäller.
  • Ansökan ska göras före planerad byggstart, byggnationen får inte vara påbörjad om det inte råder speciella omständigheter.

​Vad krävs för att få kommunal borgen?

Ansökningstider

Investeringsbidrag och kommunal borgen kan sökas två gånger per år. Ansökan ska göras före planerad byggstart och ansökan ska vara beviljad innan byggnationen påbörjas.

Period 1: 1 januari – 25 februari

Period 2: 1 juli – 25 augusti   

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förändras.

Så mycket investeringsbidrag kan ni få

Kostnaden för projektet ska vara över 20 000 kronor. Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på budgeterade kostnader. Bidrag ges med högst 50 procent av byggprojektets kostnad. Bidragets storlek begränsas av nämndens budget. 

Så stort lån med kommunal borgen kan ni ta

Lånet bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och utifrån förvaltningens ram för lån med kommunal borgen. Kommunal borgen ges för högst 75 procent av byggprojektets kostnad.

Föreningen betalar löpande ränta och amortering. Lån med kommunal borgen ska vara slutamorterade när borgen upphör om inte andra beslut upphäver detta. Borgen som inte använts senast 24 månader efter beslut om borgen upphör att gälla.

Så här gör du

Ansök

Att göra innan ansökan

  • Innan föreningen/organisationen kan söka bidraget måste du kontakta en föreningskonsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen för att få information om vilket stöd föreningen kan få för att genomföra ett byggprojekt.
  • Ansökan ska lämnas till förvaltningen senast två månader före planerad byggstart och ansökan ska vara beviljad innan byggnationen påbörjas om det inte råder speciella omständigheter.

Ansök via blankett

Föreningen/organisationen ansöker om investeringsbidrag via blankett.

Ansök om investeringsbidrag.

Anvisningar för föreningsbidrag 

Här kan du läsa anvisningar för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Anvisningarna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Anvisningar för föreningsbidrag 2022