E-böcker och e-ljudböcker

Göteborgs folkbibliotek sätter på nedladdning av e-böcker igen via e-gotlib.

Göteborgs folkbibliotek startar återigen lån av e-böcker och e-ljudböcker via e-gotlib.elib.se. Detta gäller dock inte för appen Biblio. Besked kring appen Biblio lämnas tidigast i mitten av maj. Uppd: 2019-04-17