Handla på distans

Om du handlar på distans eller utanför affärslokaler har du 14 dagars ångerrätt. Här kan du läsa mer om på vilka olika sätt du kan handla och ha ångerrätt, och olika sätt att ingå avtal. Du hittar också information om när lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller.

Avtal på distans och utanför fasta affärslokaler

Lagen om distansavtal gäller för alla avtal som ingås på distans eller utanför en näringsidkares normala försäljningsställe. Exempel på detta är om du handlar varor eller beställer tjänster på internet, eller om du tackar ja till någonting efter att du ringt upp eller blivit uppringd av ett företag. Om någon söker upp dig i ditt hem och du tackar ja till något räknas även detta som ett distansavtal. Hela lagen hittar du på Riksdagens hemsida.

Om du handlar av en säljare som har ett tillfälligt försäljningsställe, som till exempel en monter på en marknad eller en mässa som inte är under en längre tid eller återkommer regelbundet så gäller också lagen om varans värde är över 400 kr.

Om en säljare kontaktar dig utanför en butik och du sedan följer med in i butiken och handlar så gäller också lagen om totalkostnaden för hela avtalet är över 400 kr.

Vad är ett bindande avtal?

Ett avtal kan ingås på olika sätt. Huvudregeln är att ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt även om det är svårare att bevisa. Oftast handlar ett avtal om att du får någon form av erbjudande som du sedan tackar ja till.

Vid telefonförsäljning måste du signera ett skriftligt avtal för att avtalet ska bli bindande. Detta kan göras på olika sätt, både genom en fysisk signatur på ett papper men även genom digitala signaturer på olika sätt.

VIKTIGT! Innan du signerar något, oavsett om du gör det digitalt eller med en penna, se till att du verkligen vet vad det är du skriver under på. Annars kan du bli bunden till något som du inte alls vill.

Rätt att ångra köpet

Vid köp av en vara eller en tjänst på distans eller utanför affärslokaler har du rätt att ångra dig i 14 kalenderdagar.

Det finns vissa köp som är undantagna från ångerrätten. Det betyder att du inte har rätt att ångra dig. Exempel på sådana undantag är

  • evenemangsbiljetter,
  • resor och boenden,
  • varor som snabbt kan försämras,
  • lösnummer av tidningar,
  • specialtillverkade varor efter önskemål av konsumenten samt varor som av hälso- eller
  • hygienskäl har förseglats och denna försegling har brutits.

Hur räknas de 14 dagarna?

Om du har köpt en vara börjar ångerrätten löpa från den dag då du tar emot varan. Detta är under förutsättning att du har fått information om ångerrätten, exempelvis under ett telefonsamtal eller via företagets avtalsvillkor om du handlar genom en hemsida. Om du inte får information om att du har ångerrätt och vad den innebär kan du få en förlängd ångerrätt upp till ett år.

Gäller köpet en tjänst börjar ångerfristen löpa den dagen då du ingått avtalet, och har fått information om ångerrätten. I vissa fall kan man använda en tjänst och samtycka till att ångerrätten inte ska gälla.

Vid avtal utanför affärslokaler räcker det inte enbart med information om ångerrätten utan du ska även få en så kallad ångerblankett. Blanketten ska innehålla information om till vem, och vart du ska vända dig för att utnyttja ångerrätten.

Kan du använda varan och sedan ångra dig?

När du ingår avtal på distans så har du inte möjlighet att undersöka varan på samma sätt som när du köper varan i en fysisk butik. Du har därför rätt undersöka en vara som du handlat på distans på samma sätt som om du köpt den i en fysisk butik. Om du använder varan mer än vad som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion kan du bli tvungen att betala för en värdeminskning.

Får du bryta förpackningen och sedan ångra dig? Normalt sett anses inte en bruten förpackning som att själva varan har förändrats. Alltså kan du i vissa fall bryta upp en förpackning för att kunna utföra en normal undersökning av varan utan att behöva betala för detta.

Hur ska du meddela säljaren att du ångrar dig?

Vill du utnyttja ångerrätten måste du meddela säljaren inom ångerfristen. Det krävs alltså inte att du skickar tillbaka varan inom 14 dagar. Det finns heller inga krav på vilket sätt du ska ångra ett köp, men det är bäst med ett skriftligt meddelande. Det kan vara bra att ha som bevis på att du ångrat dig i tid. När du har meddelat företaget att du vill ångra ditt köp, har du sedan ytterligare 14 dagar på dig att returnera varan.

Kostnad för att skicka tillbaka varan

När du ångrar ett köp får du själv stå för kostnaden att skicka tillbaka varan. Detta under förutsättning att företaget har informerat dig om att du ska stå för returfrakten när du gjorde köpet. Har de missat detta får de stå för returfrakten.

När ska du få tillbaka dina pengar?

När du har meddelat företaget att du vill utnyttja ångerrätten har företaget 14 dagar på sig att lämna tillbaka de pengar som du har betalat. Företaget får göra avdrag för eventuell värdeminskning på en vara, eller en proportionell del av en tjänst som du börjat använda men ångrat innan tjänsten fullgjorts.