Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj var det val till Europaparlamentet. EU-val sker vart femte år i alla medlemsländer. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Valresultat

På valmyndighetens webbplats val.se kan du se valresultatet samt mandatfördelningen i valet till Europaparlamentet

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Har du frågor som rör röstningen i Göteborg kan du kontakta Valnämnden på telefon 031-365 00 00.

Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen. Här kan du läsa mer om valnämnden i Göteborg.