Folkomröstning trängselskatt valnattsresultat

Observera att resultatet är preliminärt tills dess valnämnden fastställt resultatet vilket ska ske senast den 30 september.

Det sammanlagda resultatet från valnatten och valnämndens preliminära rösträkning den 17 september kan du läsa här.

Frågan som ställdes vid folkomröstningen

"Anser du att trängselskatten ska fortsätta i göteborg efter valet 2014?" 

Svarsalternativ: "Ja" eller "Nej"

Grafen visar totalt resultat för folkomröstningen

Ja 43,2%

Nej 56,8%

Valkrets Ja-röster Nej-röster Ogiltiga röster Totalt antal röster Val-deltagande Status rösträkningen Antal valdistrikt som har räknats och rapporterat resultatet
Antal Procent Antal Procent
Alla 132162 43,2 % 173797 56,8 % 3876 309835 72,84 % Samtliga 297 valdistrikt räknade
Hisingen 28364 34,01 % 55041 65,99 % 1090 84495 72,94 % Samtliga 81 valdistrikt räknade
Öster 26113 39,37 % 40222 60,63 % 923 67258 64,56 % Samtliga 73 valdistrikt räknade
Centrum 42398 55,43 % 34092 44,57 % 798 77288 76,86 % Samtliga 69 valdistrikt räknade
Väster 35287 44,26 % 44442 55,74 % 1065 80794 77,1 % Samtliga 74 valdistrikt räknade

Källa: Göteborgs Stad